Een boekwerk vol fouten

Steenwijk - Het is een heel boekwerk, de zienswijze van de Samenwerkende Actiecomité Tegen Laagvliegen (SATL) tegen het luchthavenbesluit Lelystad Airport. 271 pagina’s dik, vol aangestipte fouten in het dossier Lelystad Airport.

Wim Liesker van HoogOverijssel overhandigde dinsdagavond op ludieke wijze de zienswijze aan het college van Steenwijkerland.

Johan van den Kornput

Johan van den Kornput, vertolkt door Sierd Tilma, kondigde Wim Liesker uit Ossenzijl aan. Hij trok een vergelijking tussen Van den Kornput en Liesker, die actief zitting neemt in actiegroep HoogOverijssel. Van den Kornput speelde tussen 1582 en 1592 en doorslaggevende rol in de strijd tegen de Spanjaarden, Liesker vecht tegen herrie en vervuiling. ‘Onze strijd is niet minder uitdagend, het gaat immers om het behoud van ons gebied en het behoud van de kwaliteiten die ons gebied zo bijzonder maken’, zei Liesker.

Lijvig exemplaar

SATL publiceerde op 21 februari haar zienswijze tegen het luchthavenbesluit tijdens een goed bezochte persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. ‘Het is een lijvig exemplaar geworden. Om alle fouten in het voorliggende concept luchthavenbesluit van 45 pagina's bloot te leggen waren 271 bladzijden nodig. U kunt deze zienswijze beschouwen als een index op alles wat er fout ging in het dossier Lelystad.’

Tien auteurs

Het boek kent meer dan tien auteurs afkomstig uit de actiecomité's HoogOverijssel, ReddeVeluwe, HoogOverWezep, HoogOverHattem en last but not least Red Weerribben-Wieden. ‘Zij beschikten over juristen alsmede specialisten op het gebied van vliegtuiggeluid, vogelaanvaringen en luchtkwaliteit; over ecologen, luchtvaartdeskundigen en deskundigen op het gebied van externe veiligheid en stikstofbeleid. Het was een zeer aanzienlijke gecoördineerde inspanning die zes weken duurde en uiteindelijk tot dit resultaat leidde’, sprak Liesker.

Ludiek

Deels ludiek, maar vooral ook met trots overhandigde Liesker het resultaat. ‘Want het is niet meer dan passend dat onze gemeente, die bovengemiddeld onder de Lelystad plannen te lijden heeft, beschikt over de kennis die in dit boekwerk gebundeld staat.’

Tegen laagvliegen boven ons grondgebied

‘Ik heb heel veel respect voor de grondigheid en degelijkheid waar jullie deze zienswijze mee onderbouwen’, reageerde wethouder Bijl. ‘Ook wij zijn als gemeente Steenwijkerland tegen laagvliegen boven ons grondgebied. Daar zetten wij ons al vanaf 2017 onverminderd voor in. In het huidige concept luchthavenbesluit van de minister missen wij, evenals jullie, een zorgvuldige onderbouwing en grondig onderzoek naar de effecten van laagvliegen. Daar hebben wij de minister in onze zienswijze nadrukkelijk op gewezen’.

Herziening van het luchtruim

‘De opening van Lelystad Airport is wat ons betreft dan ook niet eerder mogelijk, voordat een herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden’, vervolgde zij ‘Want alleen dan kunnen de bijzondere natuurwaarden en kwaliteiten van onze prachtige gemeente gegarandeerd blijven’.