Nieuw technisch onderwijs in Steenwijk

Steenwijk - Het Vakcollege RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe starten in augustus 2019 met een nieuwe samenwerking: ‘De Ondernemende School’. Het gaat om vernieuwd technisch onderwijs in Steenwijk.

De scholen zitten samen met het Lindecollege in een fusieproces. ‘In Steenwijk willen we het technisch onderwijs een impuls geven om in te spelen op de behoefte van het bedrijfsleven. Want er is een schreeuwend tekort aan personeel in de bouw, installatietechniek, zorg en welzijn’, lichtte Harold Groenewoud, waarnemend directeur van CSG Eekeringe toe tijdens de ledenvergadering van de Business Club Steenwijkerland maandagavond.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen zijn de scholen genoodzaakt samen te werken. Dennie Vossebelt van het Vakcollege: ‘We kunnen beter samenwerken dan elkaar beconcurreren.’

Nieuwe Leerweg

Zo komt er Mavo Nieuwe Leerweg en komen Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg te vervallen. Vossebelt: ‘Het wordt dus een beroepsgerichte leerweg.’ Harold Groenewoud: ‘Mavo niveau 1 is nu al mogelijk en we willen in augustus heel graag starten met niveau 2.’

Subsidie

Voor deze nieuwe vorm van technisch onderwijs hebben de scholen een subsidie van 2,4 miljoen euro voor de komende 4 jaar aangevraagd. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat 10% van dit bedrag van derden moet komen. Onder andere van het bedrijfsleven. ‘Omgerekend is dat 30.000 euro per jaar. Maar het hoeft niet in geld, het mag ook in het beschikbaar stellen van uren. Omgerekend is dat 600 uur per jaar.’

Om de jeugd al vroeg in aanraking met techniek te laten komen is er jaarlijks een Dag van de Techniek. Accrete heeft al een technieklokaal op Kindcentrum Eben Haëzer in Ossenzijl laten inrichten, waar basisschoolleerlingen terecht kunnen.