Nieuwe koers voor De Buze

Steenwijk - De afgelopen tijd is er onduidelijkheid ontstaan rondom de toekomst van De Buze, poppodium en jongerencentrum met een stevige geschiedenis. De koersverandering vanuit de gemeente Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop roept vragen op: wat staat er te gebeuren en is er straks nog wel een poppodium?

Trijn Jongman, wethouder, geeft daarin duidelijkheid: ‘Het poppodium en het jongerencentrum blijven bestaan. We zien voldoende mogelijkheden om van het pand De Buze een levendig jongerencentrum te maken.’

De plannen voor het jongerencentrum en het poppodium zijn niet zomaar ontstaan. Gemeente Steenwijkerland heeft De Buze voor een jaar ondergebracht bij Sociaal Werk De Kop, met de vraag om te onderzoeken of en hoe De Buze gevormd kan worden tot een jongerencentrum voor een brede doelgroep. Een open centrum, toegankelijk voor alle jongeren. Met ruimte voor specifieke wensen, ook op het poppodium. ‘We willen een plek waar jongeren altijd welkom zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij versterkt het een het ander. De jongeren die het jongerencentrum bezoeken moeten zich ook herkennen in de muzikale sessies die ze op het poppodium kunnen bijwonen’, vertelt Jongman.

Voor en door jongeren

‘Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we breed onderzoek gedaan’, vertelt Henrieke Hofsteenge, manager Sociaal Werk De Kop. ‘Naast de gemeente hebben we ook gesprekken gevoerd met het voortgezet onderwijs, Theater De Meenthe, Scala en de bibliotheek. Daarnaast is een enquête onder alle jongeren van het voortgezet onderwijs verspreid met de vraag wat zij missen in Steenwijk en wat zij verwachten van een jongerencentrum. De uitkomst was dat zij een plek missen waar ze kunnen chillen, gamen, huiswerk kunnen maken. Daarnaast gaf een flink aantal jongeren aan dat zij het pand graag zou willen gebruiken om zelf feesten of andere activiteiten te organiseren. Een prachtig resultaat. Een werkgroep jongeren, ondersteund door jongerenwerkers, denkt na over welke activiteiten zij graag willen organiseren in het jongerencentrum. En ook over de naamgeving en hoe de inrichting van het centrum toegankelijker gemaakt kan worden voor jongeren.’

Alle muziekstijlen

Met de uitgestippelde koers zal ook poppodium De Buze een nieuwe programmering krijgen. De gemeente is in gesprek met de vrijwilligers die nu die programmering voor hun rekening nemen. Samen onderzoeken ze in welke vorm deze mensen het werk dat ze vol passie bij De Buze hebben verzet door kunnen zetten. Het podium blijft gewoon toegankelijk voor bandjes die het als oefenruimte gebruiken. Doel voor de toekomst: een levendig jongerencentrum voor en door jongeren met daarnaast een poppodium voor elke muziekstijl.

Oproep

Naast een voortouw nemen in activiteiten, mogen jongeren ook nadenken over een nieuwe naam voor het jongerencentrum. Hofsteenge doet een oproep: ‘De naam De Buze hoort bij het poppodium. Voor het jongerencentrum kunnen we de jongeren zelf laten kiezen wat volgens hen het beste past bij alles dat ze daar willen doen. Nieuwe ideeën voor activiteiten zijn en blijven van harte welkom. Of heb jij een mooie naam bedacht voor het centrum? Laat vooral van je horen!’