Onderzoek van Meten = Weten verdeelt politiek Westerveld

Diever - Het onderzoek dat burgerinitiatief Meten = Weten uit Westerveld heeft uit laten voeren naar bestrijdingsmiddelen in de bodem en het oppervlaktewater in de gemeente, houdt ook politiek Westerveld bezig. In de commissievergadering Sociaal Domein stelden verschillende fracties vragen.

Meten = Weten zegt dat in tien onderzochte bodemmonsters in totaal 57 bestrijdingsmiddelen zijn gevonden. Waar de monsters in Westerveld zijn genomen, wil Meten = Weten niet zeggen. In een aantal monsters trof het burgerinitiatief een groot aantal verschillende bestrijdingsmiddelen aan. Zo werden in monsters van groenten uit biologische moestuinen volgens de groep tot 13 bestrijdingsmiddelen gevonden.

Bij een monster uit een tuin grenzend aan een bollenveld zaten volgens de groep zelfs 32 middelen. In Westerveld worden op grote schaal lelies en bloembollen geteeld. Al jaren maken omwonenden van de lelie- en bollenvelden zich zorgen over de vele gewasbeschermingsmiddelen die bij de teelt worden gebruikt.

Afwachten

Alfred Schoenmaker van DSSW-SW wilde deze week van de verantwoordelijk wethouder weten hoe de gemeente Westerveld de uitkomsten van het onderzoek interpreteert in relatie tot de inwoners van de gemeente. Jelle de Haas die vanwege de afwezigheid van wethouder Wilfried de Jong het woord nam, antwoordde dat de gemeente nog even afwacht. ‘Alle stukken worden binnenkort openbaar gemaakt wanneer er een rapport aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dan kunnen wij bij de GGD onze vragen neerleggen.’

Tendentieus

Volgens Hans de la Mar van Progressief Westerveld is het wel duidelijk dat veel inwoners van Westerveld zich druk maken over wat er gebeurt op de landbouwvelden in de gemeente. ‘Wij vragen het college dan ook om de vindbaarheid van het meldpunt voor informatie en klachten over gewasbeschermingsmiddelen duidelijker naar voren te laten komen op de website van de gemeente. Wethouder De Haas zegde dat toe.

Adrie van der Weyde van het CDA vond dat de zaak behoorlijk wordt opgeklopt door de media. Hij wilde dan ook van de wethouder weten of ook die de mening van het CDA deelt dat de berichtgeving ‘tendentieus’ en ‘onvolledig’ was. ‘Dit is negatief voor het imago van Westerveld als toeristisch recreatieve gemeente.’

Zorgen delen

De Haas zei in een reactie, dat de gemeente wat betreft de recreatie inderdaad de zorgen van het CDA deelt. ‘Hier zitten we niet om te springen, maar je kunt je er zo moeilijk tegen weren. En inderdaad de effecten hiervan zijn oncontroleerbaar. Maar we reageren pas wanneer alles goed duidelijk is.’