De Woldklank maakt zich op voor viering van het 100-jarig jubileum

Christelijke brassband De Woldklank uit Steenwijkerwold. Foto: Aangeleverd

De christelijke brassband De Woldklank in Steenwijkerwold maakt zich op voor de viering van het 100-jarig bestaan. In dat kader staat er voor zaterdag 15 april niet alleen een jubileumconcert op het programma (in de protestantse kerk), maar bovendien een receptie in het Hoogthij.

„Natuurlijk willen we relaties in de gelegenheid stellen ons met dit bijzondere jubileum te feliciteren”, geeft voorzitter Albert Bosscha aan. De in Tuk woonachtige Bosscha is 25 jaar voorzitter van de 24 leden tellende brassband, waarvan hij inmiddels 50 jaar lid is. Twee opmerkelijke jubilea derhalve, die zeker niet onopgemerkt zullen blijven.

Een eeuw geleden is ‘De Woldklank’ als fanfarekorps begonnen met als eerste dirigent de uit Steenwijk afkomstige Andries Jan Boetze, die ook actief was bij de christelijke muziekvereniging Crescendo in Steenwijk. Dat gold eveneens voor zijn zoon en opvolger Theun Boetze. Later zouden Jac. Idsinga (tien jaar achtereen), Frederik Kamstra, Nico Karel en Karel Jager het dirigeerstokje hanteren, alvorens de huidige dirigent is aangetrokken, te weten Ellis Nijdam uit Heerenveen. Zij volgde in 2021 Steenwijker Karel Jager op, die in 2003 eerst als invaller te hulp schoot, maar vervolgens bijna 18 jaren de muzikaal leider was.

De komende weken wordt gewerkt aan de inhoud van het jubileumconcert, dat op zaterdag 15 april om 19.30 uur zal beginnen en tot ongeveer 21.00 uur zal duren, waarna ‘aan de overkant’ de receptie zal plaatshebben.

Nieuws

menu