Kunst die tot nadenken stemt in Galerie Steenwijk | Recensie

De markt in Steenwijk, een werk van Marrie Bel. Foto: Aangeleverde foto

Voor de exposities in Galerie Steenwijk worden steeds toepasselijke titels verzonnen waarin vaak een woordspeling of dubbele betekenis schuilgaat. Ook bij Stof tot nadenken is dat weer het geval.

Het gaat hier (deels) om textielkunst. Zowel Alie de Boer uit Blokzijl als collega-kunstenares Marrie Bel uit Steenwijk verwerken stoffen in de kunstuitingen die zij in Galerie Steenwijk laten zien. De geëxposeerde kunstwerken willen de bezoeker niet alleen plezieren maar ook aansporen tot nadenken. En dat is wat goede kunst eigenlijk altijd moet doen!

De technieken die Alie de Boer toepast, kunnen het best omschreven worden als mixed media. Dat zij gebruik maakt van stoffen is eigenlijk bijzaak, omdat alle materialen uiteindelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn tot een hecht en samenhangend kunstwerk. De multimediawerken die te zien zijn in Stof tot nadenken onderstrepen dat de verwerkte materialen altijd dienstbaar zijn aan het eindresultaat en dat ze deel uitmaken van een nieuwe eenheid. Uitgangspunt daarbij moet steeds zijn dat die nieuwe eenheid meer is dan de som der delen en dat de beeldmiddelen complementair zijn ten opzichte van elkaar, want materialen die blijven verwijzen naar hun oorspronkelijke (gebruik)functie zijn niet volledig geïntegreerd en opgegaan in het nieuwe geheel.

Nieuwe betekenis

Alie de Boer is zich daar terdege van bewust. Zij verwerkt de diverse materialen subtiel en effectief. De door haar toegepaste assemblagetechniek kan omschreven worden als schilderen met uiteenlopende materialen. Die materialen krijgen nieuwe betekenissen en nemen andere vormen en hoedanigheden aan die letterlijk tot nadenken stemmen over de aard en herkomst en het effect van de toegepaste beeldmiddelen.

De werkwijze en techniek die de kunstenares uit Blokzijl zich eigen maakte zijn in alle gevallen consequent en consistent uitgevoerd. Dat leidt tot een mooi en samenhangend oeuvre dat heel duidelijk haar persoonlijke signatuur draagt. Wie op zoek gaat naar dieper liggende betekenislagen komt uit bij begrippen en emoties als kwetsbaarheid, verwondering, schoonheid, verlangen en mystiek. Elk kunstwerk is een verslag van een persoonlijke zoektocht naar beelden die mensen raken, ontroeren, een goed gevoel geven en herkenbaarheid oproepen.

Schilderen met denim

Marrie Bel gebruikt textiel zoals andere kunstenaars verf of klei gebruiken. De kunstenares uit Steenwijk schildert met denim. Het hergebruik van materialen is voor haar een vorm van recyclen. Het gaat daarbij steeds om hergebruik op een hoog artistiek niveau. Door denim te verwerken in nieuwe kunstwerken met een hoge actualiteitswaarde geeft Marrie Bel de verweerde stoffen niet alleen een nieuwe bestemming, maar ook een vorm van allure en autonomie die ze daarvoor niet hadden. Hoewel ze haar kunstwerken ‘schilderijen’ noemt, gaat het strikt genomen om gemengde technieken. Door het toegepaste procedé krijgen de kunstwerken een bijzondere toon en structuur die in combinatie met de vormgeving, onderwerpkeuze en compositie unieke kunstwerken opleveren. Inhoudelijk gezien blijft de kunstenares dicht bij huis. Herkenbare onderwerpen, zoals stadsgezichten van Steenwijk, garanderen een hoge mate van herkenbaarheid.

Tentoonstelling Stof tot nadenken met werken van Alie de Boer en Marrie Bel is nog te zien tot en met 9 juli in Galerie Steenwijk.

Info: www.galeriesteenwijk.nl

Nieuws

menu