Opbrengsten concerten voor restauratie orgel Grote Kerk Steenwijk

Het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk.

Het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk. Foto: Gerard van der Sluijs

Deze zomer zijn er vier orgelconcerten in de Grote Kerk in Steenwijk, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de orgelrestauratie, waarmee na de zomer een start wordt gemaakt.

Het belooft een muzikaal spektakel te worden met vier bekende organisten op het programma: Jan Hage, Sietze de Vries, Jaap Zwart en Peter van der Zwaag. De concerten vinden plaats op 10 juni, 24 juni, 8 juli en 22 juli. Toegangskaarten kosten 15,00 euro en zijn verkrijgbaar via www.demeenthe.nl . Tot 16 jaar is de toegang gratis.

Het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk van Steenwijk is het grootste werkstuk van orgelmaker Petrus van Oeckelen en dateert uit 1861. Het orgel heeft 26 registers, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Om de grandeur van het orgel te onderstrepen, voegde Van Oeckelen een zogeheten Quint 12 voet toe die, gecombineerd met een zestienvoets register, de laagste toon produceert die het menselijk oor kan waarnemen.

Na de zomer start de een grote restauratie van het orgel om het instrument weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen en om de klank te verbeteren. De concerten zijn mede bedoeld om geld voor dit restauratieproject in te zamelen. Er is nog circa 100.000 euro nodig op een totaal van ongeveer 900.000 euro. Het overgrote deel wordt betaald uit diverse overheidssubsidies en bijdragen uit vermogensfondsenfondsen.

Bekende musici

De organisten die deze zomer in de kerk optreden, zijn stuk voor stuk bekende musici. Ze laten het orgel nog viermaal in volle glorie klinken voordat het vanwege de restauratie een tijd niet te beluisteren zal zijn. De vier organisten zijn allemaal als organist verbonden aan bekende en bijzondere orgels in Nederland. Jan Hage is organist van de Domkerk in Utrecht en Sietze de Vries is organist van de Martinikerk in Groningen. Jaap Zwart is organist van de Grote of Andreaskerk in Hattem en Peter van der Zwaag is recent aangesteld als vaste organist van het orgel in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Deze orgelserie komt tot stand door initiatief van een nieuwe orgelcommissie, die onderdeel is van de Stichting Grote Kerk Steenwijk. De stichting werkt intensief samen met Rabo Theater De Meenthe wat betreft de culturele programmering in de Grote Kerk.