‘Snelle oplossing voor ‘t PuzzelsTuk nodig’

Roelof Wolters, voorzitter van Plaatselijke Belangen Tuk, op het schoolplein. Wilbert Bijzitter

Tuk – MR, Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang Tuk gaan zich beraden op een nieuw plan voor basisschool ‘t PuzzelsTuk in Tuk.

Een breder plan waarin de school wordt meegenomen in een aanvraag voor een multifunctioneel centrum, waarin tevens plaats is voor kinderopvang en een dorpshuis.
‘Geef dat plan een spoedeisend karakter mee’, adviseerde D. Pool van de commissie bezwaarschriften, die maandagavond het bezwaarschrift behandelde tegen de afwijzing van de aanvraag voor nieuwbouw van de basisschool. ‘De huur van het huidige pand is per 1 januari 2018 opgezegd en voor je het weet is het december’.

Hand op de portemonnee

‘We willen graag, maar de gemeente houdt de hand op de portemonnee’, zei Leo Boschman, lid van het college van bestuur van Stichting Catent. ‘Wij vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en een vooringenomen onderzoek’. Martin Scholtens, beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente, gaf aan dat er alleen een verzoek binnen is gekomen voor nieuwbouw van een basisschool en niet voor een multifunctioneel centrum. ‘Stichting Catent heeft bij de gemeente niet aangegeven dat dat de wens is.’ Voor bezwaarmakers zou uitbreiding van het huidige Woldkasteel, waar kinderopvang en het dorpshuis nu al zijn ondergebracht, de meest logische optie zijn. ‘Dat is vlakbij de plek waar de basisschool nu staat’.

Vasthouden aan verordening onderwijshuisvesting

De gemeente houdt vast aan de verordening onderwijshuisvesting, waarin staat dat nieuwbouw alleen mogelijk is als er onvoldoende alternatieve huisvesting binnen 2 kilometer afstand voorhanden is, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen. ‘Inwonen’ bij School B, dat 900 meter van Tuk vandaan ligt, heeft dus de voorkeur. ‘Er komt nogal wat op ons af qua onderwijshuisvesting, dus we willen andere schoolbesturen niet benadelen door nu heel veel geld voor deze school uit te trekken. Er ligt bovendien een veilige (fiets) verbinding naar School B. Tuk is een levendig dorp met relatief veel jonge inwoners. De leefbaarheid wordt niet verminderd zonder een basisschool’, aldus Scholtens.

Bijbouwen bij School B

School B heeft nu 14 groepsruimtes in gebruik en 10 groepen, ‘t PuzzelsTuk heeft 5 groepsruimtes en 4 groepen. School B heeft in theorie vier lokalen over. ‘Dat is te weinig, dus er moet sowieso bijgebouwd worden’, zei Scholtens. ‘Laat dat zes ton kosten, dat is altijd goedkoper dan de 1,2 miljoen die nieuwbouw in Tuk zou kosten. En die bedragen zijn aan de voorzichtige kant’. Volgens Roelof Wolters, voorzitter van Plaatselijk Belang, klopt het niet dat er momenteel vier lokalen leegstaan. ‘Twee zijn verhuurd aan externe partijen.’ Volgens Scholtens is dat geen beletsel: ‘Als de gemeente de lokalen als leslokalen in gebruik wil nemen, kunnen de contracten met huurders worden opgezegd. Dat recht heeft de gemeente’. Hij gaat er overigens van uit dat in goed overleg met School B beide scholen op deze locatie goed kunnen functioneren. Dat Tuk een dorp is met een heel andere bevolkingssamenstelling dan andere dorpen in Steenwijkerland bestrijdt niemand. Maar volgens MR, stichting Dorpshuis en PB, is de basisschool wel degelijk een factor van belang voor de leefbaarheid.

Ontmoetingspunt voor jonge ouders

‘Het is een ontmoetingspunt voor jonge ouders. Veel mensen komen van elders en kennen elkaar niet. School, kinderopvang, buurtsuper en dorpshuis vormen een keten waaruit geen schakel kan worden weggehaald’, aldus de bezwaarmakers. ‘Het is niet terecht dat de gemeente ons wil afschepen met een paar lokalen in School B.’ Een snelle oplossing is gewenst, omdat de manier waarop de kinderen van ‘t PuzzelsTuk nu naar school moeten verre van ideaal is. Ze hebben les in noodlokalen die eigendom van de Scouting zijn, die deze eigenlijk zelf in gebruik wil nemen. ‘t PuzzelsTuk mag nog tot eind dit jaar blijven zitten, daarna moet er toch echt alternatieve huisvesting zijn. Ook het schoolplein voldoet niet aan de eisen.

De school telt nu 73 leerlingen, maar dat komt volgens de bezwaarmakers vooral vanwege het huidige tumult rond de school, de beroerde huisvesting en ouders die dan toch voor rustiger vaarwater kiezen. ‘En daar ligt de kern van onze wens: onze leerlingen verdienen het om een goed onderkomen te hebben, in Tuk’.