Aangifte tegen topambtenaren wegens ‘gesjoemel’ met cijfers Lelystad Airport. ‘Een grote puinhoop’

Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Overijssel – Actiegroepen die strijden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport hebben aangifte gedaan tegen topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstraat, adviesbureaus en de directie van Schiphol. De actievoerders vermoeden manipulatie van de stikstofcijfers.

De actiegroepen – verenigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) – spreken van valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag én verduistering van bewijsstukken. „Wij zijn genoodzaakt deze stap naar de rechter te zetten, dit soort praktijken moeten stoppen. Burgers hebben recht op een eerlijke en betrouwbare overheid en dossier Lelystad Airport is een grote puinhoop”, zegt Leon Adegeest namens SATL.

Opvallend lage waarden

Voor Lelystad Airport zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de te verwachten stikstofdepositie. Volgens SATL worden in alle onderzoeken onjuiste uitgangspunten gehanteerd, die resulteren in opvallend lage stikstofwaarden. Dat blijkt uit de verschillende versie van de m.e.r. (milieueffectrapportage). De waarden zijn zo laag dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Terwijl zowel de ambtenaren als de ingehuurde adviseurs volgens SATL geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kunnen zijn.

Zowel Commissie m.e.r als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar, aldus SATL. Verder heeft minister Cora van Nieuwenhuizen een niet kloppende verklaring over het naar beneden stellen van cijfers gegeven.

Berekeningen geheim

Bovendien, stelt SATL, is controle onmogelijk. „Opvallend is het feit dat het ministerie wel de resultaten van de stikstofberekeningen vrij geeft, maar de onderliggende berekeningen geheim houdt. Dit is ongebruikelijk en maakt controle onmogelijk. Vragen hierover van zowel Kamerleden als burgers worden niet beantwoord of ontweken. Ondanks vele (WOB) verzoeken, weigeren het ministerie en de betrokken adviesbureaus elke medewerking”, schrijft SATL.

De bevindingen van SATL zijn voorgelegd aan de betreffende ambtenaren, de directeur van Schiphol en de betrokken adviesbureaus. Allen weigerden inhoudelijk commentaar. Naast SATL hebben ook ir. J. Rooijakkers namens Stichting HoogOverijssel, ir. J.J. van der Weerd namens Hoog-over-Wezep en mr. H.C. Brandsma aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak.

Nieuws

menu