Avondgebeden in Meppel als voorbereiding op Kerstmis. 'Het gaat om stilte, rust en persoonlijke bezinning’

Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel op de dinsdagen in de adventstijd vier avondgebeden gehouden. Eén bijeenkomst is inmiddels geweest, de komende weken volgen de andere drie. „Stilte, rust en persoonlijke bezinning staan tijdens de gebedsbijeenkomsten centraal,‘’ zegt Johan Smit, één van de initiatiefnemers.

Beeld van de eerste gebedsbijeenkomst in De Samenstroom, afgelopen dinsdagavond

Beeld van de eerste gebedsbijeenkomst in De Samenstroom, afgelopen dinsdagavond Foto Frens Jansen

De avondgebeden worden gehouden onder de vlag van Missie in Meppel, het overkoepelend interkerkelijk samenwerkingsverband dat negen geloofsgemeenschappen omvat. Het idee voor de gebedsbijeenkomsten komt oorspronkelijk van de cantorij van de Protestantse kerk in Meppel. Johan Smit is sinds 1 januari 2020 als kerkmusicus verbonden aan de Protestantse gemeente. Hij leidt de cantorij en is aanspreekpunt voor muzikale vragen vanuit de kerk en van anderen.

Nieuws

menu