Beregenen? Even toestemming vragen via de app van WDODelta

Toestemming om te beregenen kan nu dag en nacht worden aangevraagd.

Toestemming om te beregenen kan nu dag en nacht worden aangevraagd. Foto: WDODelta

Wie zijn land wil beregenen met slootwater kan dat sinds deze week regelen via de app Waterwerk. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de app ontwikkeld om het aanvragen makkelijker te maken.

Via de app kunnen akkerbouwers dag en nacht een aanvraag indienen om te kunnen beregenen met slootwater. Als er binnen twee werkdagen geen tegenbericht komt van het waterschap, dan mag er water uit de sloot worden gebruikt om het land te besproeien.

Tot nu toe moest een landbouwer een keer per jaar doorgeven of hij van plan was om dat jaar te gaan beregenen, de zogeheten meldingsplicht. Daarna was het nodig om een paar dagen voordat er daadwerkelijk water uit de sloot nodig was, contact op te nemen met het waterschap of dat mogelijk was.

„Jaarlijks ontvingen wij rond de 800 telefoontjes van beregenaars”, zegt bestuurslid Herman Odink van het waterschap. „Vooral tijdens droogte. Nu kunnen beregenaars de aanvraag doen via de app Waterwerk of via de website. De aanvraag komt direct bij peilbeheerder terecht. Die beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende water is of dat er voldoende water kan worden aangevoerd. De peilbeheerder belt de aanvrager alleen als beregenen niet kan. Anders kan de aanvrager na twee werkdagen water uit de sloot pompen voor beregening. De bekende win-win-situatie voor beide partijen.”

Meer informatie is op de website van WDODelta te vinden.