Burgerzaken mogelijk toch een avond te bezoeken

Gemeentehuis Steenwijkerland. Steenwijkerland

Steenwijk - Wethouder Tiny Bijl gaat onderzoeken of het mogelijk is de openingstijden van het gemeentehuis zodanig te verschuiven dat inwoners een avond per week bij burgerzaken terecht kunnen.

De fracties van de VVD, CPB en ChristenUnie dienden een motie tijdens de raadsvergadering dinsdagavond in. Door de coronamaatregelen is de avondopenstelling van het gemeentehuis vervallen.

'Geen extra belasting voor ambtenaren'

„Hierdoor is het momenteel alleen mogelijk om gedurende kantoortijden het gemeentehuis te bezoeken. Werkende mensen moeten nu vrij vragen om bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort op te halen. En er zijn vele beroepsgroepen, die overdag niet weg kunnen. Een verschuiving van de tijden betekent geen extra belasting voor ambtenaren”, lichtte Miriam Slomp van de VVD-fractie toe.

‘De intentie is er’

Wethouder Tiny Bijl zegde toe dit te onderzoeken. „We zijn op maandag en woensdag tot 17.00 uur geopend en op dinsdag en donderdag tot 18.00 uur. We kijken ook naar de behoefte van onze inwoners en wellicht kunnen we donderdag open blijven tot 19.00 uur. Binnen de mogelijkheden en dat hangt ook van de avondklok af (op dat moment was nog niet bekend of er een avondklok zou komen en hoe laat die in zou gaan, red.). Maar de intentie is er.”

Vrijdagmiddag ook open?

Met deze toezegging namen de fracties, die de motie wilden indienen, genoegen en trokken de motie in. Wethouder Bijl zegde ook toe of er ook een opening op de vrijdagmiddag mogelijk is naar aanleiding van Jan Vredenburg (CDA), die hier om vroeg.