CDA Westerveld wil seksbedrijven weren uit gemeente. Andere raadsleden voelen niets voor een dergelijke verbod

Foto:

Foto: Pixabay

In Westerveld is nog geen vergunning aangevraagd voor een seksinrichting en wat het CDA betreft mag dit zo blijven. De partij diende dinsdagavond, toen over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) werd gesproken, een motie in om de gemeente ‘prostitutievrij’ te houden. Het voorstel kreeg geen steun van andere fracties.

Een van de onderdelen van de APV gaat over seksinrichtingen, sekswinkels en straatprostitutie. In Afdeling 2 artikel 3.4 staat dat het aantal seksinrichtingen in Westerveld niet hoger mag zijn dan 1. Het CDA wilde van de mogelijkheid gebruik maken om dit aantal terug te schroeven naar 0.

„De praktijk is dat er nog geen enkele vergunning is aangevraagd. De praktijk is ook dat er in onze gemeente ook geen Nota Prostitutiebeleid is. Prostitutie is natuurlijk inmiddels in ons land legaal, maar dat wil niet zeggen dat je een dergelijk bedrijf in je gemeente moet (willen) hebben. Overigens vond onze gemeenteraad dat eerder ook daar waar het om legaal gokken ging”, legt Adri van der Weyde van het CDA uit.

„Prostitutie wordt in mijn ogen ook gekenmerkt door een stereotype opvatting van een vrouw als lustobject. Daarnaast speelt mee dat de mogelijkheid er is dat vrouwen en overigens ook mannen in een ongelijkwaardige en kwetsbare positie gebruikt worden.” Om die redenen dient het CDA dinsdagavond de motie in waarin wordt geregeld dat burgemeester en wethouders in de APV opnemen dat ‘ter bescherming van de openbare orde en de woon- en leefomgeving’, geen vergunningen worden verleend aan seksbedrijven. De partij wilde ook dat de gemeente dit afstemt met omliggende gemeenten.

Dat mensenhandel en ongelijkwaardige en kwetsbare posities voorkomen moeten worden, daarover waren de gemeenteraadsleden het wel eens met het CDA. Diverse fracties vrezen echter dat een dergelijk verbod juist illegaliteit en verkeerde praktijken zal veroorzaken. VVD en D66 lieten hun liberale gedachtegoed horen door te stellen dat ondernemers vrij moeten zijn om legaal een dergelijk bedrijf op te zetten.