ChristenUnie zegt JA tegen ‘t PuzzelsTuk

ChristenUnie

Tuk Via de media heeft Marjon Otten, namens de ouderraad van basisschool ‘t PuzzelsTuk in Tuk, gevraagd om duidelijkheid van de politiek in Steenwijkerland: mag ’t PuzzelsTuk in Tuk blijven of moet ze verhuizen naar School B in Steenwijk?

‘De ChristenUnie wil die duidelijkheid geven en vindt dat er huisvesting voor ’t PuzzelsTuk moet komen in Tuk. Dus een verhuizing naar het gebouw van School B in Steenwijk, is wat de ChristenUnie betreft niet meer aan de orde’, aldus Jantina Drijfhout, de nummer 2 op de kieslijst van de ChristenUnie. ‘Daarom hebben we ons JA aangeboden aan Marjon Otten van de ouderraad, Alien Bisschop van Plaatselijk Belang Tuk en Martine Linnemans, een betrokken ouder.’

‘We zijn erg blij met deze geste van de ChristenUnie. Het is voor ons een hart onder de riem’, aldus Marjon Otten.

Bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs heeft de ChristenUnie aangegeven dat ook kleinere scholen, mits met de juiste kwaliteit, een zegen zijn voor een gemeente als Steenwijkerland. Daardoor is er in de meeste kernen een keuze uit verschillende soorten onderwijs en relatief dicht bij huis.

Ook vindt de ChristenUnie dat de vraag of een basisschool in een kern gewenst is, altijd eerst beantwoord moet worden voordat gekeken wordt naar huisvesting op afstand. Voor Tuk is dat antwoord een duidelijke JA. Daarna komt de vraag: is er een bestaand gebouw waarin de school kan komen of is er een nieuw gebouw nodig.

Via een motie heeft de ChristenUnie al voor de zomer van 2017 aan het college gevraagd om een aantal scenario’s door te rekenen. De scenario’s waren onder andere een los schoolgebouw in Tuk, een gebouw in Tuk waarin meerdere functies gecombineerd kunnen en verhuizing naar School B. Het college was gevraagd om die doorrekening uiterlijk 31 januari aan de gemeenteraad te sturen, zodat er voor de verkiezingen duidelijkheid zou zijn. Drijfhout: ‘Dat is helaas niet gebeurd’.

De ChristenUnie wil niet langer wachten, omdat ouders, leerkrachten en inwoners van Tuk, duidelijkheid willen. ‘Wat ons betreft komt er dus een schoolgebouw in Tuk. De keuze over waar en hoe kan pas gemaakt worden na overleg met alle betrokkenen en wanneer alle opties zijn bekeken en doorgerekend.’