Eerste exemplaar jubileumboek Maatschappij van Weldadigheid uitgegeven

Jan Mensink overhandigt het boek aan de Drentse gedeputeerde Cees Bijl. Gerrit Boer

Frederiksoord - Het levenswerk van Jan Mensink is af. De inwoner van Frederiksoord nam weliswaar vorig zomer officieel afscheid van de Maatschappij van Weldadigheid, hij sloot vrijdagmiddag definitief het boek. En het bijzondere is dat hij dat deed met de presentatie van een boek.

Het door hem grotendeels zelf geschreven jubileumboek ‘Droom en weldaad - 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’. Het boek waarvan de Drentse gedeputeerde Cees Bijl in het Huis van Weldadigheid het eerste exemplaar in ontvangst nam, vertelt de unieke historie vanaf de oprichting van de Maatschappij in 1818 tot aan nu.

Jan Mensink was bijna 25 jaar directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Toen de huidige directeur Minne Wiersma hem in 2017 opvolgde, kreeg Mensink de tijd om aan het boek te werken.

In de voorbije jaren zijn er al vele boeken over de Maatschappij verschenen, vooral van de hand van auteur Wil Schackmann. Die richtte zich echter veelal op de periode vanaf de oprichting tot 1859. In ‘Droom en weldaad - 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’ richt Mensink zich vooral op de periode daarna. Aan het boek hebben ook de auteurs Wil Schackmann en Angelie Sens en fotograaf Albert Brunsting een bijdrage geleverd.

Verzameling

Mensink verzamelde jarenlang beeld- en tekstmateriaal: Echt grote verrassingen is Mensink die jarenlang beeld- en tekstmateriaal van de Maatschappij verzamelde niet tegengekomen.

‘Maar ik ben wel tot nieuwe inzichten gekomen. Zelfs voor mij waren er nieuwe elementen die ik niet kende, maar toch een belangrijk onderdeel van de Maatschappij vormden’, aldus de oud-directeur van de Maatschappij. Door de aanstekelijk vertelde geschiedenis, de bijzondere anekdotes, de mooie interviews met mensen uit de kolonie - in het boek komen onder meer nazaten van kolonisten, een oud-huisarts, een beheerder en een nazaat van Johannes van den Bosch aan het woord – is het een prettig leesbaar boek voor iedereen. De natuur én de mens blijken in het echt niet zo ‘maakbaar’ als in het plan van Johannes van den Bosch.

Meermaals is het faillissement van de Maatschappij van Weldadigheid dichtbij. In 1859 grijpt de overheid in en wordt de Maatschappij gedwongen een nieuwe koers in te slaan. Ook in de twintigste en eenentwintigste eeuw past de Maatschappij zich aan, maar blijft ontwikkelingskansen bieden aan mensen in een achterstandspositie, zo is in het boek te lezen. Naast een historisch beeld geeft het boek ook inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Maatschappij van Weldadigheid. Want op een gegeven moment dringt het inzicht door: we moeten niet alleen behouden wat we hebben, maar ook nieuwe ontwikkelingen stimuleren in het gebied. Een van de vruchten hiervan is de Koloniewoning van de Toekomst. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de UNESCO-nominatie.

Bijzonder

Huidig directeur van de Maatschappij van Weldadigheid Minne Wiersma is onder de indruk van het boek van zijn voorganger. ‘Jan is geboren en getogen in Frederiksoord en weet enorm veel van de geschiedenis van de Maatschappij. Het is heel bijzonder dat zijn enorme kennis nu vastgelegd is in dit jubileumboek. Een unieke historie die veel mensen nog steeds niet weten, terwijl hier de basis ligt voor de verzorgingsstaat zoals we die nu in Nederland kennen met de leerplicht, het ziekenfonds en de ouderenzorg. En te bedenken dat één op de zestien Nederlanders een nazaat is van een kolonist van de Maatschappij. Echt een heel bijzonder jubileumboek waar ik hartstikke trots op ben: door de literatuur maar zeker ook door de prachtige fotografie.’

Van het jubileumboek ‘Droom en weldaad - 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’ zijn inmiddels 400 exemplaren besteld.

Het boek kan besteld worden via www.jubileumboek200jaarmvw.nl .

Nieuws

Meest gelezen