'Er moet een streep door Lelystad Airport'

Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Lelystad - 'Er moet een streep door Lelystad Airport'. Dit laten Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu en Greenpeace dinsdag weten in een gezamenlijke reactie op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en het RIVM.

Volgens de Commissie en het RIVM is onterecht aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte opstijgen. Zij stelden vast dat de stikstofneerslag op de Veluwe daardoor te laag is berekend. Bij een berekening waarbij de uitlaatgassen niet opstijgen, is de depositie hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning noodzakelijk is, zoals ook de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) aangeeft.

'Laat uitstel dit maal afstel zijn' 

'Dankzij het harde werk Leon Adegeest van SATL is het nu glashelder dat het vliegveld gewoon een natuurvergunning nodig heeft. Laat uitstel ditmaal afstel zijn. Een extra vliegveld openen middenin de klimaatcrisis is gekkenwerk. We hoeven niet tot 2021 te wachten om die knoop door te haken'.

Lees ook:  Stikstofneerslag Lelystad Airport onderschat; heldere rekenregels noodzakelijk

Nieuws

menu