Gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen, Zwartewaterland, Zwolle en het COA werken samen voor een regionale opvang van 300 statushouders

Het pand aan de Meeuwenlaan in Zwolle.

De gemeente Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en het COA werken samen met de realisatie van een regionale opvanglocatie (ROL) voor statushouders en kansrijke asielzoekers aan de Meeuwenlaan in Zwolle. Er gaan 300 mensen wonen.

Op deze regionale opvanglocatie wordt, in tegenstelling tot een regulier AZC, zo snel mogelijk begonnen met het inburgeringstraject. Nu start dat traject pas als statushouders een woning hebben. Vanuit de regionale opvanglocatie kan de statushouder al beginnen met een opleiding, werk of vrijwilligersactiviteiten in de toekomstige gemeente in de regio, terwijl ze in afwachting zijn van een woning. De gemeente Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland vinden het concept zo interessant dat ze samen met Zwolle en het COA het inburgeringsprogramma en de werkwijze vanuit de ROL willen vormgeven.

Doorstroom

De ROL levert een belangrijke bijdrage in de doorstroom uit de opvanglocaties van het COA, zodat daar weer plek komt voor mensen die nog geen status hebben. Deze regionale opvanglocatie is één van de eerste Nederland die van start gaat, waarbij gemeenten en COA samenwerken aan het inhoudelijke inburgeringsprogramma, vooruitlopen op de Spreidingswet.

In mei 2022 stemde het Zwolse college van burgemeester en wethouders in met het vestigen van een regionale opvanglocatie aan de Meeuwenlaan in Zwolle. Hier worden tot uiterlijk 1 februari 2027 300 statushouders en kansrijke asielzoekers opgevangen. De opening van de opvanglocatie is voorzien in juni van dit jaar.

Nieuws

menu