Informatieavond over Lelystad Airport

Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Steenwijk - In Rabo Theater De Meenthe wordt maandagavond 4 maart een informatie avond gehouden over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Burgemeester Rob Bats spreekt een welkomstwoord. Er zijn diverse sprekers en vanwege de komende Provinciale Statenverkiezingen zijn ook diverse vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. Zo geeft Leon Adegeest (HoogOverijssel) een samenvatting van de huidige stand van zaken over Milieu Effect Rapportage en geluidsnormen. Mijndert Ververs, voorzitter van SATL (Samenwerkende Actiecomités Tegen Laagvliegen), geeft een schets van de actuele politieke situatie m.b.t. Lelystad Airport.

Technische informatie

Gerben Klaren, jurist van de gemeente Steenwijkerland, vertelt welke acties de gemeente ondernomen heeft om voor het belang van de inwoners op te komen. Technische informatie over mogelijke vliegroutes boven Steenwijkerland, de vlieghoogtes en te verwachten geluidsoverlast, schetst luchtvaartdeskundige Wim Liesker in een duidelijk overzicht. Kees Baumann, ondernemer in de recreatiesector, heeft de krimp, het verlies van werkgelegenheid in de recreatiesector berekend.

Invloed op Eerste Kamer

Het deel voor de pauze wordt afgesloten met een toelichting op de betekenis van uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen en de invloed op de Eerste Kamer. Politiek bevindt Lelystad Airport zich op een kantelpunt. Deze avond ontvangt u suggesties wat u hierin zelf kunt betekenen.

Na de pauze volgen een vragenronde en een debat met vertegenwoordigers van de Provinciale politieke partijen. In Overijssel nemen CDA, VVD, SP, PvdA, D66, PVV, CU, SGP, GL, 50PLUS, PvdD, DENK en FvD deel aan deze verkiezingen.

De avond wordt georganiseerd door HoogOverijssel, afdeling ‘Red Weerribben-Wieden'.