Kap geeft bomen meer ruimte in bossen bij De Blesse, Steggerda en Peperga

Datum: 02-03-2022 Tijd: 13:00-16:00 Plaats: Bolsward Adres: Onderwerp: Losse foto van de bomenkap te maken langs de A7 bij Nijland! Cor de Boer is ermee bezig. Foto: niels de vries

Staatsbosbeheer start binnenkort met boswerkzaamheden in de omgeving De Blesse, Steggerda, Peperga.

Het gaat om een reguliere dunning, waarbij bomen worden weggehaald om andere bomen ruimte te geven verder te groeien. De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

In de winterperiode vindt de reguliere dunning plaats. Dit start met het kiezen van bomen die voorzien worden van een markering (gekleurde stip), het zogenaamde blessen. Door de stippen op de bomen is het voor de bestuurder van de oogstmachine duidelijk welke boom kan worden weggehaald en welke boom kan blijven staan.

Binnenkort start de oogstmachine met de dunning van bossen rondom De Blesse, Steggerda en Peperga. De machine zaagt de boom om, verwijdert de takken en zaagt de stam in stukken. Afhankelijk van de kwaliteit van het hout wordt dit gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, meubels en papier.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de locaties geïnventariseerd op de aanwezigheid van (beschermde) flora en fauna. Tijdens de werkzaamheden kunnen voorbijgangers hinder ondervinden van het werkverkeer en kunnen wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn. Mocht het nodig zijn, worden paden en wegen hersteld wanneer het werk is afgerond en de paden droog zijn.

Nieuws

menu