Laagvliegen door herindeling luchtruim minder nodig

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Foto: Fotostudio Wierd

Lelystad - Door het luchtruim efficiënter in te delen kunnen vliegtuigen bij het naderen van luchthavens langer hoog blijven vliegen en eerder hoog klimmen. Ook kunnen luchthavens in een rechte lijn worden benaderd, waardoor er minder hoeft te worden omgevlogen. Uiteindelijk levert dat minder geluidsoverlast op de grond en minder milieuvervuiling op.

Dat staat in het ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ dat minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Barbara Visser naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het ontwerp gaat nu de inspraak in.

Kern van deze herziening is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut. Dit leidt tot kortere ‘snelwegen’ in de lucht en kortere routes van en naar de luchthavens. Een onafhankelijk opgesteld milieueffectrapport laat zien dat er, met de huidige inzichten, positieve effecten zijn te verwachten van de grotere capaciteit van het luchtruim. Door het vliegverkeer op een nieuwe manier af te wikkelen, kan een beperking van het geluidsprofiel op de grond (20%), vermindering van CO2- en stikstofemissies (circa 8% minder brandstofverbruik per vlucht) en reductie van de vliegtijd (circa 9%) ontstaan, in combinatie met een verruiming van de capaciteit in het luchtruim. De precieze effecten hangen af van de verdere uitwerking die tot en met 2023 plaatsvindt.

Door de herindeling zou er boven het oude land, Overijssel en de Veluwe, ook veel minder geluidshinder zijn als Lelystad Airport opengaat voor vakantievluchten. Op het oude land is het verzet tegen Lelystad Airport groot.

Nieuws

menu