Marc Huiberts probeert met de partij Groen Rechts in de Tweede Kamer te komen.

Marc Huiberts (54) uit Uffelte staat op plaats 2 van nieuwe partij Groen Rechts

Marc Huiberts probeert met de partij Groen Rechts in de Tweede Kamer te komen. Foto: Gerrit Boer

Met de nieuwe partij Groen Rechts wil Marc Huiberts een nieuw politiek geluid laten horen in de Tweede Kamer. De inwoner van Uffelte vindt Nederland een prachtig en de provincie Drenthe in het bijzonder. „Maar het land kan wel een stuk eerlijker, beter en duurzamer. En de provincie Drenthe moet meer in het oog springen van de Haagse politiek”, zo vindt Huiberts.

Marc Huiberts is als zelfstandig gevestigd gedragswetenschapper actief als burn-out preventiecoach. Komend vanuit een politiek-geëngageerde familie, is het niet vreemd dat de inwoner van Uffelte al jaren geïnteresseerd is in politiek. In zijn jeugdjaren was hij lid van een politieke jongerenorganisatie en later actief in allerlei raadgevende commissies. Zo kwam Huiberts al vroeg in contact met onderwerpen als onderwijs, gezondheidszorg, maar ook met zware dossiers als euthanasie.

Het kandidaat-Kamerlid, dat in 2016 met zijn vrouw en twee kinderen vanuit Delft neerstreek in Uffelte, liep al jaren rond met het idee dat er een partij moest komen die een intelligent geluid op rechts zou laten horen. „Een partij die rechts-progressief is maar ver blijft van het populisme dat iedere vorm van samenwerking uit de weg gaat. Een partij die wel degelijk rekening houdt met mens, milieu en het klimaat maar geen hoogdravende niet-uitvoerbare plannen roept.”, zo zegt hij.

‘Verschil maken’

Partij Groen Rechts is gestart door mensen die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! „Deze mensen willen weer trots kunnen zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, gelijkheid maar ook corona aanpakt. Daarom hebben wij Groen Rechts opgericht, om het verschil te maken voor Nederland.”

Bij Groen Rechts vindt de 54-jarige Marc Huiberts dus wat hij zoekt. „Wij willen dat de politiek weer uitlegbaar wordt aan de burger. Dus transparantie is heel belangrijk. Daarnaast is de huidige politiek gefocust op de korte termijn terwijl we aan de lange termijn moeten denken. Alleen dan kunnen we Nederland nog eerlijker, beter en duurzamer maken. Je moet je dus als Nederlander kunnen inbeelden hoe de wereld er uitziet als de volgende generaties groot zijn en daar dus nu de verantwoordelijkheid voor nemen.”

Vertrouwen

In het verkiezingsprogramma van Groen Rechts vallen twee zaken duidelijk op. Ten eerste de mix van onderwerpen die meestal aan ‘links’ of ‘rechts’ worden gekoppeld. „Denk dan aan duurzaamheid, investeren in de publieke sector, marktwerking alleen waar de ‘markt werkt’, kansengelijkheid en eerlijke belastingen. Maar ook kernenergie, investeren in defensie, opvang vluchtelingen in de regio en ‘alternatief werk’ voor werkelozen en asielzoekers,” zo zegt Huiberts die vervolgt, „verder zetten we hoog in op ‘transparantie’. Door de werkwijze van de kabinetten-Rutte I, II en III is er veel kapot gegaan aan vertrouwen in de overheid. Alleen met vergaande transparantie over hoe Den Haag echt werkt, hoe burgers behandeld worden en over de invloed van lobbyclubs en andere partijen achter de schermen kan het vertrouwen in de democratie hersteld worden.”

In gesprek gaan

Een ander punt dat duidelijk naar voren komt in het verkiezingsprogramma van Groen Rechts, is meer aandacht voor Drenthe in Den Haag. Wordt onze provincie dan zo achtergesteld? „Drenthe wordt door Den Haag nauwelijks gezien. Dat is terug te vinden in hoe de politiek omgaat met bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Het alleen maar uitkopen van boeren is een kortetermijngedachte en dus veel te kort door de bocht. Door met de boeren in gesprek te gaan en echt naar ze te luisteren naar wat er leeft, kun je tot veel betere oplossingen komen waar iedereen iets aan heeft. Het is de politiek en sociale partners de afgelopen tien jaar niet gelukt om op tijd langetermijnmaatregelen te nemen voor een goed evenwicht tussen de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. En ook worden grote dossiers niet echt aangepakt.”

‘Democratie ondergraven’

Huiberts, die op de kieslijst van Groen Rechts op plaats 2 staat achter lijsttrekker en voormalig islamoloog Daan van Reenen, is van mening dat in de uitvoering van beleid ook vaak veel misgaat. Hij noemt als voorbeelden de dossiers ‘toeslagen’ en ‘Groningen’. Maar de inwoner van Uffelte doelt in het bijzonder op het dossier ‘luchtvaart’ en Lelystad Airport. „Van begin af aan een onderwerp dat doorspekt geweest is met het achterhouden van cruciale informatie, het weglaten van essentiële gegevens in rapporten, het niet op WOB-verzoeken in gaan, zogenoemde participatie-bijeenkomsten houden waarbij stelselmatig vier tot vijf bewoners uitgenodigd waren maar er ook twintig ambtenaren tegenover zaten die voltijds op dit dossier werken en misschien nog wel het allerbelangrijkste is het niet correct informeren van de Tweede Kamer. Deze moest uiteindelijk beslissingen nemen op incorrecte en onvolledige gegevens. Dat is de democratie ondergraven.”

Marc Huiberts is overtuigd dat het geluid van Groen Rechts gehoord gaat worden en dat de partij met een mix aan ideeën genoeg stemmen kan krijgen om in maart minimaal drie zetels te krijgen in de Tweede Kamer. „Dat zou echt geweldig zijn. Voor nu zijn wij eerst nog bezig met het binnenhalen van ondersteuningsverklaringen waarmee mensen ons kunnen helpen om mee te doen aan de verkiezingen zonder zich aan onze partij te verbinden.”