Meer aandacht voor jongeren door impact coronamaatregelen

Het gemeentehuis in Steenwijk. Rutger Berghuis

Steenwijk - De gemeente gaat meer jeugdconsulenten aanstellen om de gevolgen van de impact van coronamaatregelen onder jongeren op te vangen.

„Bij de jeugd zien we de heftigheid van problematiek toenemen, bijvoorbeeld in (vecht)scheidingen en psychische problematiek bij jongeren. Om die reden is besloten de capaciteit van jeugdconsulenten uit te breiden”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De coronamaatregelen hebben ook effect op de inzet van jongerenwerk op straat, die gezien de situatie van jongeren nu van groot belang is. „Daarom gaan jongerenwerkers de komende periode samen met BOA’s de straat op.”

Ook impact op ouderen

Niet alleen de impact op jongeren is groot, ook ouderen lijden onder de coronamaatregelen. „Wmo-consulenten ervaren bij oudere inwoners spanning bij het toelaten van noodzakelijke zorg of ondersteuning. Ze hebben in meer of mindere mate angst om besmet te raken via de huishoudelijke hulp, ambulant begeleider of consulent. Deze angst of spanning is niet volledig weg te nemen.”