Meer dotterbloemen en orchideeën na herstel nat hooiland in De Weerribben

De natte hooilanden in De Weerribben moeten er straks weer zo uitzien.

De natte hooilanden in De Weerribben moeten er straks weer zo uitzien. Foto Philip Friskorn

Staatsbosbeheer heeft in De Weerribben een groot aantal hooilanden hersteld, waardoor zeldzame bloemen en orchideeën meer ruimte krijgen om te groeien. Dat gebeurt door het afschrapen van de toplaag van de landen. Deze werkzaamheden zullen de komende winter verder worden uitgevoerd.

De natte hooilanden groeien langzaam dicht en raken langzaam verbost. Zonder water droogt dit hooiland uit en de bloemrijke planten worden verstikt door de grassen die ontstaan. Bij het herstel van natte hooilanden schraapten medewerkers de bovenste centimeters er af om er voor te zorgen dat water weer bereikbaar is voor het bovenste deel van de hooilanden. Hierdoor kan op verschillende momenten in het jaar het grasland onder water staan.

15 hectare

Het schrapen van de toplaag van de natte hooilanden wordt gedaan met een kraan en er wordt ongeveer 15 hectare hersteld. De vergraste delen worden afgeschraapt en aangrenzende bloemrijke natte hooilanden zorgen doormiddel van zaadverstuiving dat er ook op de geschraapte natte landen bloemen gaan groeien.

En zo behouden de natte hooilanden hun flora met prachtige en zeldzame bloemen zoals: de gewone dotterbloem en bleke zegge, maar ook orchideeënsoorten zoals rietorchis en welriekende nachtorchis. Daarnaast komen de vlinder zilveren maan en moerassprinkhaan er veel voor.