Militair basiskamp verrijst in Frederiksoord

Op deze plek komt het kamp te staan. Stichting KiK

Frederiksoord - Hoe toekomstbestendig is de na-oorlogse verzorgingsstaat? Kunstenaar Edwin Stolk wil die vraag beantwoorden, door met twaalf gastkunstenaars in een militair basiskamp te wonen en werken.

Vanaf maandag 13 maart verrijst in Frederiksoord een waar militair basiskamp. De basis waarin straks een diversiteit aan activiteiten gaat plaatsvinden. Vanaf mei gaat het inhoudelijke publieksprogramma lopen. Twaalf gastkunstenaars, uit elke provincie één, gaan dan in het kamp wonen en werken.

Geïnspireerd door de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid heeft beeldend kunstenaar Edwin Stolk basiskamp ‘EntreNous’ bedacht tijdens zijn woon- en werkperiode bij stichting KiK (Kunst in Kolderveen).

De verzorgingsstaat staat onder druk

Anno 2017 staat de na-oorlogse verzorgingsstaat weer onder druk. Hoe toekomstbestendig deze is, hangt niet alleen van economische en demografische ontwikkelingen af, maar ook van mentale, maatschappelijke en politieke. De maatschappelijke kloof verdeelt niet alleen arm en rijk, maar ook hoger en lager opgeleid, gezond en niet-gezond en mensen met een groot sociaal en professioneel netwerk versus mensen met een geïsoleerd bestaan. Hoe kunnen collectieve belangen op andere manieren worden geborgd? Wie is er verantwoordelijk voor die collectieve belangen, wie heeft er zeggenschap over en hoe kan er vanuit ons democratische stelsel nog regie op worden gevoerd? Bovenstaande geschiedenis en deze vragen hebben kunstenaar Edwin Stolk ertoe gebracht om met dit initiatief te komen.

De kunsten bieden naar Stolk zijn overtuiging een interessant platform om bovenstaande thema's aan de orde te stellen. Niet alleen hebben kunstenaars de expertise om in hun werk opeens zaken zichtbaar,beleefbaar en invoelbaar te maken die via beleidsdocumenten en statistiek alleen een ingevoerd publiek bereiken. Ook zijn in de kunsten innovatieve werkwijzen gemeengoed, die in het denken over het hervormen van arbeid als inspiratie worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan flexibilisering van werkrelaties en werktijd, informele netwerken, meewegen van cultureel en symbolisch kapitaal.

Nadruk op actuele onderwerpen

Rondom verzorgingsstaat gerelateerde thema's zullen de kunstenaars die voor Basiskamp EntreNous worden uitgenodigd in dialoog met hun omgeving aan projecten werken en zal er een publieksprogramma worden georganiseerd. De nadruk zal liggen op actuele onderwerpen die zowel in als buiten dit gebied om maatschappelijke aandacht vragen. De kunstenaars kunnen als adviseur worden ingezet of alternatieven inzichtelijk maken. Het publiek kan actief deelnemen en onderdeel worden van diverse debatten met experts. Bovendien zal er van alles te zien zijn, van innovatieve bedrijfspresentaties, raadsvergaderingen  tot en met theater en filmvertoningen.

Maatschappij van Weldadigheid

In 1818 richtte generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. De Koloniën van Weldadigheid zijn een van de vroegste initiatieven in de wereldgeschiedenis om armoede te bestrijden met landbouw, voor een heel land ineens, met één groots en radicaal plan. De voormalige Nederlandse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid; Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Wortel en Merksplas zijn genomineerd om op de werelderfgoedlijst van UNESCO te worden opgenomen en zullen volgend jaar hun 200-jarig bestaan vieren.  Ze zijn te beschouwen als een vroege voorloper van de huidige verzorgingsstaat.

Vrijwilligers gezocht

Voor het project is Stolk nog op zoek naar diverse vrijwilligers die willen meehelpen in en rond het kamp. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Servicepunt Vrijwilligerswerk Steenwijk / Meppel/ Westerveld via stichtingkik@xs4all.nl Via dat adres kun je ook vragen stellen.

De ontwikkelingen in en rond het kamp zijn te volgen op de facebookpagina van KiK en via http://basiskamp-entrenous.tumblr.com/

Het project komt tot stand in samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid, Defensie, provincie Drenthe, gemeente Westerveld en nog vele andere betrokkenen.