Minister heeft aandacht voor werelderfgoedproces

Werelderfgoed Marius Visser

Frederiksoord - De Nederlandse regering ‘zit bovenop’ een goede voortgang van de nominatie van de van de Nederlandse en Belgische Koloniën van Weldadigheid tot Werelderfgoed. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur dinsdag gezegd op vragen van Vera Bergkamp.

Het D66-Kamerlid had vragen over de aanvraag voor werelderfgoedstatus gesteld omdat ze bang is dat de Nederlands-Vlaamse stuurgroep onder leiding van de provincie Drenthe, onvoldoende goed aan Unesco uit kan leggen hoe de voormalige koloniën planologisch beschermd worden. En dat wél goed uitleggen is volgens Bergkamp juist wel nodig om de nominatie voor werelderfgoedstatus positief te kunnen beïnvloeden. ‘Stel je maakt plannen om te bouwen in de koloniën, dan zijn er strenge regels. Waar ga je bouwen, hoe ga je bouwen, wat kan wel, wat kan niet bij het bewaren en beschermen van cultuurhistorische waarde? Dat is belangrijk om uit te leggen’, aldus Bergkamp die van mening is dat dit tot nu toe onvoldoende is gebeurd. ‘De minister en haar ambtenaren kunnen helpen dat beter te beschrijven.’

Steun

Minister Ingrid van Engelshoven zegde dinsdag toe er bovenop te zitten. Die toezegging wordt gezien als een flinke steun in de rug voor de Drentse gedeputeerde Cees Bijl. Hij is voorzitter van de Nederlands-Belgische delegatie die voor de zomervakantie in Bahrein de status in de wacht probeerde te slepen voor zeven Koloniën van Weldadigheid in Drenthe (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen), Overijssel (Ommerschans en Willemsoord) en de Belgische provincie Antwerpen (Merksplas en Wortel).

Werelderfgoedorganisatie Unesco stelde in juni het besluit over een status voor de koloniën uit. In mei was er een kink in de kabel van de aanvraag gekomen.

Negatief advies

Icomos, het adviesorgaan van Unesco, gaf toen aan dat alleen Frederiksoord en Wilhelminaoord voor een werelderfgoedstatus in aanmerking zouden moeten komen. Het werelderfgoedcomité van Unesco vindt de Koloniën wel erfgoedwaardig, maar de delegatie die de nomanatie onder de aandacht brengt moet Unesco nog beter uitleggen hoe de koloniën goed beschermd blijven tegen verdere aantasting. Dat zou een garantie zijn dat de Koloniën van Weldadigheid een soort beschermd dorpsgezicht blijven.

In 2019 neemt de UNESCO een definitie besluit over de werelderfgoedstatus voor de koloniën.