Nieuwe stap in het nominatieproces voor de Koloniën van Weldadigheid

De delegatie van de Maatschappij van Weldadigheid in Parijs. Lourens Looijenga

Frederiksoord - Nederland en België gaan in op het aanbod van Icomos, het adviesorgaan van Unesco, om samen te werken aan een aangevuld dossier voor de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed.

Als eindverantwoordelijke voor de indiening heeft de Nederlandse minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ermee ingestemd om het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité van Unesco. De minister volgt daarmee het advies van de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep, waar de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in vertegenwoordigd is.

De extra tijd geeft de gelegenheid om aanvullend onderzoek te doen ter argumentatie van ‘vrije’ en ‘onvrije’ Koloniën als onderdeel van één systeem van armoedebestrijding en de ideeën achter de aanleg van de landbouwkoloniën.

Advies

Het doel is om hierover met Icomos in dialoog te gaan. Dit kan ertoe leiden dat Icomos haar eerdere advies herziet, wat de weg opent naar gedragen inschrijving als Werelderfgoed.

Afgelopen juni boog het Werelderfgoedcomité zich in Bahrein over de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid. Het oordeel was dat de Koloniën van Weldadigheid potentieel werelderfgoedwaardig zijn. Erfgoed met als thema armoedebestrijding wordt internationaal een relevant thema gevonden.

Met een zogeheten 'referral-besluit' werd Nederland, dat mede namens Vlaanderen het dossier indiende, uitgenodigd om het dossier binnen drie jaar aan te passen en opnieuw in te dienen. Onderdeel van dit besluit was de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een 'advisory-mission' door Icomos, wat het nominatiedossier kan versterken.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om te bekijken hoe dit het beste kan worden opgepakt. Icomos en het Werelderfgoedcentrum van Unesco zien het komende traject voor de Koloniën van Weldadigheid als een voorbeeld voor vergelijkbare toekomstige Werelderfgoednominaties.

De Stuurgroep is ervan overtuigd dat deze opvatting, in combinatie met het gezamenlijk verbeteren van het nominatiedossier, een goede kans biedt op gedragen inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Het advies aan de minister om samen met Icomos dit traject aan te gaan en het nominatiedossier in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité, zien de partners in de Stuurgroep als versterking van de huidige nominatie.

Bijzonder sociaal experiment

Deze volgende stap in het nominatieproces betekent dat de zeven Koloniën blijven samenwerken aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van armoedebestrijding door middel van landbouw en sociale verheffing, met de vele actieve partners in de gebieden. De Koloniën van Weldadigheid zijn het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw.

Er zullen veel activiteiten blijven plaatsvinden in de Nederlandse en Vlaamse Koloniën, zoals bijvoorbeeld de opening van het nieuwe bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid in het voorjaar van 2019 in Frederiksoord.