Noordwolde nog lang niet klaar voor woningbouw. ‘Bouw je eengezinswoningen, bouw je voor leegstand’

Het wordt voor het vernieuwde bestuur van dorpsvereniging De Eendracht in Noordwolde nog een hele uitdaging om woningen te realiseren in het dorp. En dan vooral woningen waar het meeste behoefte aan is: voor ouderen en starters.

Bob Waage presenteert de uitkomsten van de enquête. Foto Lourens Looijenga

Bob Waage presenteert de uitkomsten van de enquête. Foto Lourens Looijenga Foto: Lourens Looijenga

Dat bleek tijdens de jaarvergadering dinsdagavond. Daar werden de uitkomsten van een woonenquête gepresenteerd door een werkgroep vanuit De Eendracht. Die was door 125 mensen ingevuld. En dat aantal was voor Noordwoldiger begrippen overweldigend, zo zei Bob Waage van de werkgroep.

‘Noordwolde wordt een bejaardendorp’