Oene Akkerman.

Oene Akkerman: 'Ik ben net niet dominant'

Oene Akkerman. Boom uitgevers Nieuwsmedia

Oldemarkt - Het is goed toeven op het terras van het Hof van Holland. De zon schijnt volop. Toeristen zijn al vroeg op en drinken hun eerste kopje koffie. Oene Akkerman (51) zit er ontspannen bij.

Dat hij enige uren later officieel benoemd wordt tot wethouder van Steenwijkerland maakt hem niet gespannen. Het is nog niet helemaal duidelijk welke zaken in zijn portefeuille zullen belanden, maar er is gespreksstof genoeg.

Dinsdag is zijn laatste dag als ambtenaar van de provincie Overijssel. 'Ik heb een dagje verlof moeten nemen.' Akkerman ziet niet op tegen de overgang van `dienaar' naar eindverantwoordelijke. 'Mijn voordeel is dat ik heel goed weet hoe ambtelijke organisaties werken. Maar het belangrijkste is dat ik echt zin heb in het wethouderschap.'

Bedreigingen

Hij heeft nauwelijks twee weken de tijd gehad om na te denken of hij na 3,5 jaar raadslidmaatschap dagelijks bestuurder wilde worden. Het is vandaag de dag niet altijd leuk lokaal bestuurder te zijn. Scheldpartijen via de sociale media, bedreigingen, boze burgers die beter hun rechten dan hun plichten kennen. Akkerman: `Ik heb een A4-tje vol met redenen om het niet te doen. Wat betreft bedreigingen ben ik wel wat gewend. Als handhaver van de provincie op gebieden als milieu, de agrarische sector, scheepswerven en dergelijke heb ik wel het een en ander meegemaakt. Ik heb altijd geprobeerd de mensen duidelijk te maken waarom er bepaalde regels zijn en waarom het belangrijk is dat deze worden nageleefd. Maar ook dat sommige regels gewoonweg niet uit te leggen zijn. Dan probeerde ik er toch in goed overleg uit te komen. En ja, sommige mensen hebben nu eenmaal een kort lontje.'

Ja, mits

Akkerman vindt dat er te weinig vertrouwen is in de huidige samenleving. Met behulp van allerlei juridische procedures probeert de overheid risico's uit te sluiten. Hij heeft daar moeite mee. `Op sommige gebieden, zoals veiligheid, is het een pure noodzaak. Maar op heel veel andere gebieden is het mogelijk uit te gaan van de redelijkheid van mensen. Daarom moeten wij als gemeente burgers ook niet overstelpen met argumenten waarom iets niet kan, maar moeten wij meedenken hoe goede ideeën wel gerealiseerd kunnen worden.' Binnen de gemeente functioneert al een groep onder de naam `de werkplaats' die probeert de houding van het bestuur en het ambtelijk apparaat te veranderen van “Nee, tenzij” in “Ja, mits”.

Treurig en woest

Akkerman is de derde wethouder van Buiten Gewoon Leefbaar in drie jaar tijd. Het recente aftreden van Bert Dedden zit Akkerman niet echt lekker. Dat ook sommige raadsleden van de coalitiepartijen waarschijnlijk hadden meegestemd met een motie van wantrouwen, duidt niet op grote eensgezindheid. `Het dossier ISGD was wel op orde, zo is gebleken. Treurig dat Bert zich gedwongen voelde op te stappen. Treurig en woest waren wij in de fractie. Maar de zaak is uitgesproken. Wij willen verder want wij vinden dit een goede coalitie.'

Dat politici voor dit soort voorvallen een lang geheugen hebben en meestal grote ego's, ontkent Akkerman niet. `Maar, en nu citeer ik Luc Greven, het politieke klimaat in Steenwijkerland is gezond. Wij zijn de grootste partij en nemen onze verantwoordelijkheid. Wij gaan verder.' Dat de PvdA op landelijk niveau ook verantwoordelijkheid nam, en daarvoor door de kiezers niet bepaald werd beloond, schrikt Akkerman niet af. `Wij zijn zeer goed in staat uit te leggen dat BGL in dit college het verschil maakt,' zo stelt hij vol zelfvertrouwen. Hij vindt het belangrijk als BGL af te komen van het imago dat zij geen oog heeft voor de belangen van Steenwijk. `Als het goed gaat met Steenwijk, gaat het ook goed met de kernen.'

De kernen moeten wel leefbaar blijven en voldoende voorzieningen behouden. `Bevolkingskrimp is een risico. Gelukkig kunnen wij mede door het toerisme het voorzieningenniveau op peil houden.'

Dominant

Op de vraag hoe hij zichzelf zou karakteriseren is hij al net zo duidelijk. `Ik ben nog net niet storend dominant. Ik weet heel goed waar ik naar toe wil.' Ook noemt hij zichzelf bevlogen en ongeduldig. Voor iemand die van zichzelf zegt de neiging tot dominantie te hebben, is het opvallend zijn het steekwoord van zijn eerste speech als wethouder “luisteren” is. `Ik ga heel goed luisteren, naar de burgers, de raad en zeker ook naar de oppositie. Dat kost misschien in het begin tijd, maar uiteindelijk levert het een betere besluiten en beleid op.' Als voorbeeld noemt hij hij heet duuzaamheidsdossier, voor hem en voor BGL een hoge prioriteit. `Wij kunnen de ambitieuze doelstellingen, 39% groene stroom, alleen verwezenlijken als wij als overheid initiatieven van onderaf serieus nemen en ondersteunen. Windmolens zijn hier uit den boze, niemand wacht op velden met zonnecollectoren, maar er moet wel iets gebeuren. Dat kan alleen door aan te sluiten bij initiatieven zoals in Willemsoord en Dwarsgracht.'

Hoofdpijndossier

Nog niet is duidelijk of Akkerman ook het hoofdpijndossier IGSD in zijn portefeuille krijgt. `Dit soort samenwerkingsverbanden van gemeentes pakt niet altijd goed uit. De raad moet in controle blijven. Op deze manier moeten wij in elk geval niet verder.Wij kijken naar verschillende scenario's.' Dat wil niet zeggen dat hij wars is van samenwerking. `Ik ben niet belast met een afkeer van Meppel. Het zou goed zijn vaker samen op te trekken.' Daarin vindt hij in burgemeester Bats een medestander. `Ja, ik ben blij met Bats. Hij leidt de vergadering goed, is benaderbaar, heeft gevoel voor humor en weet te relativeren.'