Omwonenden keren zich tegen plan voor 42 recreatiewoningen in Noordwolde Zuid. 'Vier parken die bijna naast elkaar gelegen zijn, is echt te veel belasting voor deze omgeving'

De beoogde locatie op de hoek van de Mauritsweg en de Elsweg.

De beoogde locatie op de hoek van de Mauritsweg en de Elsweg. Lourens Looijenga

Omwonenden zijn faliekant tegen de komst van een park met 42 recreatiewoningen en een beheerderswoning op de hoek Elsweg/Mauritsweg in Noordwolde Zuid.

In een gesprek met de initiatiefnemers en ingenieursbureau Antea heeft Dorpsbelang haar ernstige zorgen kenbaar gemaakt en duidelijk gemaakt dat de bewoners tegen het plan zijn.

‘Verzet is echt groot’

Plaatselijk Belang Noordwolde Zuid is door bewoners gevraagd actie te ondernemen tegen de komst van het park. ,,Inwoners zijn faliekant tegen een vierde recreatiepark in de omgeving. Het verzet is echt groot”, zo schrijft Dorpsbelang in een brief aan de gemeente. Omwonenden zien het park als een aanslag op hun woongenot en als een aantasting van de natuur en de omgeving. Ook vrezen bewoners overlast door verkeer en geluid en voor vervuiling en vernieling van de bospercelen. ,,Vier parken die bijna naast elkaar gelegen zijn, is echt te veel belasting voor deze omgeving.”

Daarnaast is er de angst voor ondermijning, omdat bij de drie overige parken (Bosmeer, Hanestede en het Palet) in Noordwolde de bezettingsgraad de afgelopen jaren niet voldoende bleek, waardoor verloedering snel kan optreden.

Bewoners van Noordwolde Zuid zijn duidelijk ontstemd en gaan over tot verzet tegen het plan. ,,Dit is niet waarom ze hier wonen of zijn gaan wonen. Nu al ondervindt men hier veel hinder van verkeer, slecht onderhouden wegen en geen (of niet zichtbare) B&W. Men heeft het gevoel dat de raad meer bezig is met Wolvega en niet met de omgeving daaromheen”, zo is in de brief te lezen.

Dorpsbelang verzoekt de gemeente geen positief principebesluit te nemen over het plan en achter de bewoners van Noordwolde Zuid te gaan staan. De raadscommissie bespreekt de brief en de plannen voor het park op maandag 31 oktober.