Ontmantelen IGSD kost Westerveld € 550.000,-

Het pand van IGSD.

Diever - De gemeenteraad van Westerveld heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD).

Geschat wordt dat het ontmantelen van deze IGSD alleen Westerveld al 550.000 euro gaat kosten. Daarbij komt nog eens een bedrag van minimaal € 1.140.000,- dat de gemeente Steenwijkerland moet ophoesten voor opheffing.

Sinds voorjaar 2006 voert de IGSD voor de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland de wettelijke regelingen op het gebied van werk en inkomen uit. De dienst zet mensen aan het werk of regelt een uitkering voor hen. Het Rijk heeft ondertussen ook de jeugdzorg en een deel van de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) aan gemeenten overgedragen.

Het is de bedoeling alle werkzaamheden per 1 januari 2020 onder te brengen bij de twee gemeenten. De IGSD Steenwijkerland Westerveld kan het kantoor aan De Vesting in Steenwijk dan sluiten.