Opening Lelystad Airport verder uitgesteld om coronacrisis

Impressie Lelystad Airport

Impressie Lelystad Airport Paul de Ruiter Architects

Lelystad - De opening van Lelystad Airport wordt vanwege de coronacrisis en stikstofproblemen verder uitgesteld: tot 1 november 2021. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege de coronacrisis is het niet nodig dat de luchthaven, die vakantieverkeer van Schiphol moet gaan overnemen, nog dit jaar opengaat. Ook problemen en fouten met de berekening van de stikstofuitstoot van het vliegveld spelen mee.

De opening is al meerdere malen uitgesteld. Vanwege de coronacrisis is van overloop geen sprake meer. De luchtvaartsector ligt momenteel grotendeels plat door wereldwijde reisbeperkingen, staat als toelichting in de brief van Van Nieuwenhuizen.

‘Bij luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat in de eerste plaats alle aandacht uit naar de vraag hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op herstel van de operatie wanneer de situatie dat weer toelaat’, valt er verder te lezen. Pas daarna komen Lelystad Airport en de overloopfunctie van dit vliegveld weer in beeld.

Veel weerstand tegen vliegroutes

Lelystad Airport had al een paar jaar open moeten zijn. Drie jaar geleden ontstond echter veel weerstand tegen de lage vliegroutes, met name die over de Veluwe, en veel onderzoeken en rapporten naar uitstoot en geluidsoverlast bleken niet te kloppen. Actiegroepen toonden dit aan.

Fouten bij stikstofberekening

Er speelt meer dan alleen de coronacrisis. Zo zijn er rond ‘Lelystad’ fouten gemaakt bij berekeningen over de stikstofuitstoot. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) en het RIVM maakten dinsdag bekend dat de neerslag van stikstof is onderschat.

Deze uitstoot ligt hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. De leiding van Lelystad Airport heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. Dit traject kost vele maanden (extra) tijd.

Het uitstellen van de opening is een onvermijdelijk en terecht besluit, vindt het merendeel van de Tweede Kamer. Ook VVD en CDA vinden dit ‘logisch’. GroenLinks en SP willen dat de groei van de luchtvaart stopt en vinden dat Lelystad Airport niet open mag.