Particulieren verwachten waardedaling van woningen door Lelystad Airport

Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Regio - Ruim dertienduizend particulieren en bedrijven uit Overijssel, Gelderland en Flevoland kunnen nog een schadeclaim indienen bij de overheid als hun huis minder waard wordt door de opening van vliegveld Lelystad Airport.

Dat blijk uit cijfers die de samenwerkende burgergroepen hebben opgevraagd bij het Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van I en W. Middels een stuitingsbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) is de claimtermijn verlengd.

Waardedaling tussen 3 en 10 procent

Begin dit jaar waarschuwden juristen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dat op 1 april de officiële termijn van vijf jaar verliep waarbinnen een verzoek tot schadevergoeding door Lelystad Airport kon worden ingediend. Vanuit SATL is een advocatenbureau geraadpleegd gespecialiseerd in schadeclaims en deze kwam met de volgende inschatting: voor een gemiddeld huis in Gelderland van 313.500 euro is de te verwachten waardedaling 9.405 tot 31.350 euro, wat neerkomt op een waardedaling tussen de 3 en 10 procent.

In totaal heeft IenW 13.025 stuitingsbrieven ontvangen. Daarvan zijn 130 ongeldig verklaard, omdat ze te laat binnenkwamen. Van de geldige 12.895 zijn 261 afkomstig van bedrijven en 12.764 van particulieren. De twee provincies waar de zorgen én het verzet tegen het vakantievliegveld het grootst zijn, gaan veruit aan kop: Gelderland met meer dan de helft van het totaal (6.809) en Overijssel met een kwart (3.209). Met bijna een vijfde (2.425) komt Flevoland op plaats drie.

Nieuws

menu