Reconstructie fietspad langs de Linde in volle gang

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Het bestaande fietspad langs De Lende, tussen de Domeinenweg in Peperga en de Kontermansbrug in De Hoeve, wordt opgeknapt. De eerste contouren vanaf de Domeinenweg zijn al zichtbaar.

Het pad wordt breder en volgt straks op een aantal locaties de oevers van opnieuw uit te graven beekmeanders. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum. Naar verwachting is het pad voor de herfst klaar. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers.

De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Vereniging kleine dorpen en de provincie Fryslân.