Regionale Energie Strategie (RES) voor West-Overijssel gepresenteerd. Steenwijkerland kiest voor zonne-energie

Steenwijkerland handhaaft haar bod in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 om in totaal 171 gigawattuur (GWh) aan energie op te wekken via zonnepanelen.

Het gebied van de RES West-Overijssel, met zoekgebieden voor windmolens (stippellijntje) en zonneparken (geel gekleurd).

Het gebied van de RES West-Overijssel, met zoekgebieden voor windmolens (stippellijntje) en zonneparken (geel gekleurd). Foto: RES West-Overijssel 1.0

Van die 171 GWh moet 59 GWh worden opgewekt via panelen op daken en 112 GWh via zonneparken. Steenwijkerland is de enige gemeente van de elf die deel uitmaken van RES West-Overijssel die geen windmolens wil plaatsen.

Nieuws

menu