Serie ongelukken noopt gemeente tot tijdelijke maatregel bij De Klosse

De Klosse - De snelheid eruit. Dat is het doel van de tijdelijke verkeersmaatregel die het gemeentebestuur wil nemen bij de kruising van De Klosse. De tijdelijke maatregel bestaat uit het aanbrengen van belijning in combinatie met het invoeren van een adviessnelheid van 30 kilometer per uur.

De tijdelijke maatregel wordt genomen vooruitlopend op een definitieve herinrichting van de kruising. „Uit onderzoek is gebleken dat het verkeer onvoldoende remt op de kruising en daardoor bewust of onbewust risico neemt. Om op de kruising goed te kunnen anticiperen op andere verkeersdeelnemers is snelheid minderen écht nodig”, vertelt wethouder Marcel Scheringa. „Samen met de bewoners hebben we gekeken wat daarvoor nodig is. Daar is eerst deze tijdelijke maatregel uit gekomen. Vervolgens willen we ook de fysieke inrichting van de kruising aanpakken. Daar gaan we de gemeenteraad geld voor vragen.”

Serie ongelukken

Een serie ongelukken op de kruising was voor het college reden om uitgebreid onderzoek te laten doen naar de verkeerssituatie bij De Klosse. De conclusie van dat onderzoek was dat het verkeer te weinig afremt om de kruising goed te kunnen overzien. „Met de tijdelijke verkeersmaatregel sorteren we alvast voor op de nieuwe situatie waarbij we de kruising zo inrichten dat het verkeer ook echt gedwongen wordt langzaam te rijden. Het worden als het ware twee t-splitsingen. Je kunt dan niet anders dan afremmen. En dat is ook de bedoeling want een lage snelheid maakt de kans op een ongeval vele malen kleiner”, zegt Scheringa.

De tijdelijk maatregel wordt nog deze maand uitgevoerd. De reconstructie van de kruising gebeurt in het voorjaar van 2021. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling daarvoor de financiële middelen beschikbaar stelt.

Nieuws

menu