Steenwijkerland blijft ontwikkelingen Lelystad Airport kritisch volgen: 'Dit zet ons op scherp'

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Fotostudio Wierd

Steenwijk - De gemeente Steenwijkerland blijft de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport kritisch volgen. Dat laten B en W weten naar aanleiding van de ontwerp-voorkeursbeslissing die het kabinet onlangs heeft genomen over de indeling van het luchtruim.

In dit besluit worden de laagvliegroutes geschrapt waarmee de weg naar de realisering van Lelystad Airport weer vrij komt.

‘Is dit de juiste oplossing?’

Wethouder Tiny Bijl: „Deze ontwerp-voorkeursbeslissing zet ons als college weer op scherp. Wat betekent het schrappen van laagvliegroutes voor de geluidsoverlast boven ons gebied? En wat betekent het instellen van vaste vliegroutes en het vergroten van het militair oefenvliegruim voor onze regio? Vragen waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden. Daarom willen we in nauwe samenwerking met de provincie en andere gemeenten in de regio de ontwerp-voorkeursbeslissing kritisch tegen het licht aanhouden. Want voor ons is het nog lang niet gezegd dat dit ontwerpbesluit de juiste oplossing biedt.”

Nauwlettend in de gaten houden

Steenwijkerland houdt het proces over de ontwikkelingen van Lelystad Airport al een aantal jaren nauwlettend in de gaten. Zo heeft Steenwijkerland onder meer ingesproken op het onderzoek dat ter onderbouwing op de voorkeursbeslissing is uitgevoerd (Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor plan-MER)).

„Daarbij hebben we steeds gewezen op een transparant proces, de effecten op de omgeving en het betrekken van inwoners bij de plannen. Ondertussen hebben we, samen met de provincie en een aantal andere gemeenten, een lobbytraject ingezet. Uiteindelijk is de opening van Lelystad Airport vooral een politiek besluit”, aldus Tiny Bijl.

Nieuws

menu