'Verbouwing van monumenten is een mooie uitdaging' | Dagboek Minne Wiersma, directeur Maatschappij van Weldadigheid

Minne Wiersma.

Minne Wiersma. Foto: Wilbert Bijzitter

Inwoners uit de regio geven een inkijkje in hun dagelijks leven, in de vorm van een dagboek. Wat doen zij, wat houdt hen bezig. Deze week Minne Wiersma, algemeen directeur van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

Woensdag 21 september

Vandaag begint met een sollicitatiegesprek voor een vacature bij een woningcorporatie waarvan ik voorzitter van de RvC ben. Daarna door naar Huis Westerbeek (kantoor van MvW te Frederiksoord), waar een delegatie van Univé en de Veiligheidsregio Drenthe al op mij zit te wachten. Omdat MvW een uitgestrekt gebied beheert, met daarin een aantal monumentale panden, is het van belang dat de verschillende brandweerkorpsen in dit gebied bij calamiteiten zaken goed op elkaar afstemmen.

Daarna heb ik een gesprek met de exploitant van Logement Frederiksoord. Vanaf november wordt het Logement met 5 kamers inpandig uitgebreid. Op zich is dat geen probleem, maar het Logement betreft een rijksmonument, gelokaliseerd binnen de kernzone van Unesco Werelderfgoed. En dan zijn er meerdere cultuurhistorische partijen bij betrokken, voordat je vergunning verkrijgt voor deze verbouwing. Een mooie uitdaging; en belangrijk om zaken met huurder, aannemer en architect goed met elkaar af te stemmen.

Tussendoor komt er onverwacht nog driemaal een (internationale) groep met bus en kolonietram bij ons kantoor langs. Met de vraag of ik kort iets kan vertellen over MvW. Natuurlijk.

Al met al een lekkere hectische dag. Op de terugreis naar huis enkele telefoontjes plegen. En vanavond de twee inleidingen van morgen voorbereiden.

Donderdag 22 september

Vanochtend eerst het tweewekelijks teamoverleg. Nuttig dat alle collega’s van MvW weten wat er speelt. Aansluitend mag ik het driemaandelijkse breed erfgoedoverleg voorzitten. Samen met Provincie Drenthe, beleidsambtenaren van meerdere gemeenten, vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Oversticht en B&O Architecten uit Meppel bespreken we een tiental verbouw- en herinrichtingsplannen die spelen in en rondom het Unesco Werelderfgoedgebied rondom Frederiksoord en Wilhelminaoord.

Vanmiddag ontvang ik -samen met Bouwbedrijf Broekman uit Nijensleek en B&O Architecten- een delegatie van gedeputeerde, wethouders en beleidsmakers uit de provincie Groningen om hen te informeren over het bijzondere Unesco-landschap en hoe wij als gemeenschap dit qua herinrichting beheren en ontwikkelen.

Aan het eind van de middag en begin van de avond hebben we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van MvW (zoals de natuurwerkgroepen, vuilnisopruimers in het landschap, beheer van de begraafplaats, BOA’s etc.). Onder het genot van een hapje en een drankje bij het Koloniekerkje in Wilhelminaoord willen wij onze vrijwilligers bedanken. Zij zijn voor ons en onze omgeving van onschatbare waarde!

Vrijdag 23 september

Thuiswerkdag! Komt goed uit, want er ligt van de afgelopen dagen nog een aantal onbeantwoorde mails en terugbelnotities. Daarnaast zijn vanuit het breed erfgoedoverleg van gisteren zaken gekomen die nu voortgang moeten krijgen. Zoals vervolg geven aan een plan voor realisatie van 6 starterswoningen in Wilhelminaoord en het in gang zetten van een onderzoek naar herbestemmen en restauratie van een rijksmonument dat wij binnenkort weer terug kunnen verkrijgen.

Aan het eind van de middag trek ik nog even mijn hardloopschoenen aan voor een intervaltraining. Met de kop door de wind; good feeling!

Zaterdag 24 september

Eind van de ochtend vertrek ik naar Frederiksoord. Eerst een korte afspraak met het bestuur van de biologische markt. Op zaterdag 1 oktober bestaat deze bijzondere én knusse markt 25 jaar en dat zal worden gevierd.

Aansluitend naar een boekpresentatie. Het is een prachtig boek en gaat over het muntgeld dat vroeger in de koloniën werd gebruikt. De Maatschappij van Weldadigheid had destijds een eigen betaalsysteem; kolonisten konden daarmee uitsluitend betalen in de eigen koloniewinkel. Zo probeerde men te voorkomen dat er bijvoorbeeld drank werd genuttigd. Het 1e exemplaar van het boek mag ik in ontvangst nemen. Een hele eer (en ook wel bijzonder, als voormalig bankier).

Aansluitend ga ik naar de Ondernemersfair van de gemeente Westerveld in Havelte. Gezellig! Wat zijn er toch mooie bedrijven gevestigd in onze gemeente. Daar mogen we trots op zijn!

Tegen 18.00 uur snel terug naar Burgwerd. Zo kan ik -voordat het donker is- het gras maaien. Warm eten is vanavond een latertje.

Zondag 25 september

Vandaag rustig beginnen met koffie en krant. Nog even een buitje laten gaan en dan begin ik aan een mooie duurloop. Met deze keer Il Divo op mijn oor. Dat geeft energie! Na afloop lekker vermoeide beentjes. ’s Avonds -samen mijn vrouw Lydia- met elk van onze beide kinderen videobellen, die beiden op afstand wonen.

Maandag 26 september

Op maandag staan altijd de wekelijkse overleggen met elk van mijn collega’s gepland. Dan gaat het vooral over de voortgang (en in gang zetten) van onderhanden zaken. Daarnaast met het bestuur van de biologische markt meedenken over hun jubileum van 1 oktober.

Dinsdag 27 september

Vandaag staat er een diversiteit aan zaken op de agenda. Zo komt er een televisieploeg met een bekende Nederlander langs voor televisieopnames. Er mag verder niet over worden gecommuniceerd; in het komende winterseizoen zal dit item op televisie verschijnen.

Verder een gesprek met ondernemers die een andere locatie willen overnemen, een concepthuurovereenkomst voor weer een andere ondernemer opmaken en een gesprek met onze verzekeraar over de afronding van het project waarbij in al onze huurwoningen rookmelders, koolmonoxidemelders en (deels) inbraakbeveiliging is aangebracht. Als verhuurder hechten wij hier waarde aan. Veiligheid gaat boven alles!