Verhuizing ’t PuzzelsTuk naar Steenwijk is geen optie

Kinderen, leraren en ouders willen ’t PuzzelsTuk in eigen dorp behouden. Sieb van der Laan

Tuk - ‘We hopen nog voor de verkiezingen in maart duidelijkheid te krijgen over de toekomst van onze school’, zegt Marjon Otten. Ze maakt deel uit van de medezeggenschapsraad van basisschool ’t PuzzelsTuk.

Otten beseft dat de kans op helderheid op korte termijn niet groot is. ‘Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden. Wethouder Dieke Frantzen heeft gezegd dat de uitkomsten van het onderzoek zeker niet in februari naar buiten komen. Dat redden ze niet.’ Marjon Otten spreekt de wens uit dat de verschillende opties goed onder de loep worden genomen. ‘En dat houdt in dat er niet alleen naar geld moet worden gekeken.’ De afgelopen maanden is er samen met PB Tuk en de mensen van het dorpshuis het nodige overleg geweest met de fracties van diverse politieke partijen. ‘Die kunnen soms kritische vragen stellen, maar ook afgelopen dinsdag tijdens de politieke markt bleek dat de meeste partijen wel snappen dat we niet met onze school uit Tuk willen. Ze maakten kenbaar ons daarin te willen steunen.’

Nieuw MFC

De mensen van PB, het dorpshuis en de school zien het liefst bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in het dorp, waarin de school ook een plaatsje krijgt. Het verenigingsleven van Tuk speelt zich af in de kelder van het oude gemeentehuis, maar die ruimte is veel te klein. ‘Er zijn alles bij elkaar dertien verenigingen in Tuk. Voor het koor van zo’n veertig leden is de beschikbare vijfentwintig vierkante meter veel te krap. Ook de toneelclub kan er niet lekker uit de voeten. Sommige verenigingen hebben een ledenstop af moeten  kondigen, omdat er te weinig ruimte is.’ Het remmen van verenigingen in hun groei is niet goed voor de leefbaarheid in Tuk. ‘En die leefbaarheid krijgt ook een klap als de school uit Tuk weg moet. Ouders kennen elkaar veelal door de kinderen en die kennen elkaar via school.’ Otten vindt het prima dat de gemeente over verhuizing van ’t PuzzelsTuk naar School B in Steenwijk praat. Dat is ook wat het college van B en W nog steeds wil. ‘Maar dat is voor ons nooit een serieuze optie geweest. De Dolderbrug is voor ons een brug te ver, gaan we niet doen.’ Ze vindt, net als veel andere inwoners van Tuk, de aanname dat ouders hun kinderen mee laten verhuizen naar  Steenwijk als ’t PuzzelsTuk in of bij School B komt vreemd. ‘Als de school uit Tuk verdwijnt denk ik dat veel kinderen in Steenwijkerwold naar school gaan.’ Marjon snapt wel dat de gemeente niet alle schoolgebouwen open kan houden, want er is veel leegstand door de teruglopende leerlingenaantallen. ‘Het is niet raar om meerdere scholen in een kern onder één dak samen te brengen. Maar een school weghalen uit een kern die qua inwonersaantal een stevige groei doormaakt is een ander verhaal.’       

Bestaansrecht

Het bestaansrecht voor ’t PuzzelsTuk is nooit in het geding geweest. De gemeente hanteert een opheffingsnorm van 42 kinderen. ‘We zitten nu boven de zeventig kinderen.’ Er zit echter een stevige groei van het aantal kinderen aan te komen. 82 Procent van de basisscholen in Steenwijkerland heeft minder dan honderd leerlingen en valt volgens de gemeentelijke norm onder kleine school. De school in Tuk valt daar nu nog onder, maar Otten verwacht dat dit niet lang meer het geval zal zijn. ‘We hebben de potentie om door te groeien naar een school met 150 kinderen. Uit de nieuwe wijk bij het bowlingcentrum, zeg maar de Pasmanwijk, komen al heel veel kinderen naar onze school. De kleutergroepen, 1 en 2, tellen alleen al 27 kinderen en er zijn recent weer zes aanvragen binnen gekomen.’ Ook in plan Bergstein, waar zo’n 180 woningen worden gebouwd, wonen veelal jonge gezinnen. ‘Daar zitten de laatste achttien bouwaanvragen in de molen. Veel jonge kinderen die ook naar school moeten als ze vier jaar worden. Dat duurt in veel gevallen niet lang meer. Er is heel veel toekomst voor een school in Tuk.’