Wilhelminaoord denkt na over dorpshart. Kerngroep gaat draagvlak voor peilen voor plan

Er is een belangrijke stap gezet in het idee om in Wilhelminaoord een echte dorpskern te realiseren. Het dorp dat ooit in het landschap is aangelegd als nieuwbouwwijk in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid, mist een echt centrum.

De hoop is dat voorzieningen als een supermarkt behouden kunnen blijven.

De hoop is dat voorzieningen als een supermarkt behouden kunnen blijven. Foto: Wilbert bijzitter

De kans om een dorpskern te realiseren doet zich nu voor omdat zorginstelling Noorderboog plannen heeft om zorgvoorziening De Menning te vervangen door een kleinschaliger zorgcomplex. Hierdoor ontstaat er bij de entree van het dorp ruimte om iets moois mee te doen. In het gebied is nu ook al veel ‘reuring’ omdat daar naast De Menning ook dorpshuis De Menning, basisschool De Kievitshoek, de kinderopvang, de sport, het koloniekerkje, Rondom en Swellesturt een plaats vinden.

Nieuws

menu