Start’78 is een actieve club, en hoopt weer snel activiteiten en wedstrijden te mogen organiseren.

Atletiekvereniging Start’78 zoekt zijn weg in coronatijd: ‘Goede stappen in onze organisatie gezet’

Start’78 is een actieve club, en hoopt weer snel activiteiten en wedstrijden te mogen organiseren. Archief Sieb van der Laan

Steenwijk - Aangepast trainen vanwege corona. Ook atletiekvereniging Start’78 heeft ermee te maken. En corona trekt ook een spoor door andere zaken die binnen de club spelen en geregeld moeten worden. „Ook trainingen die niet door konden gaan, aanpassingen vanwege corona maatregelen in de opzet en organisatie voor de trainingen, wedstrijden en onze clubactiviteiten”, zegt waarnemend Start’78 voorzitter Peter Mulder op de website van de club.

De jaarwisseling ging bijna ongemerkt voorbij. „Veel minder sociale contacten, geen nieuwjaarfeest en bezoek op een veel lager pitje. Veel minder vuurwerk dan normaal, allemaal zaken waardoor we veel minder bewust het nieuwe jaar ingingen. In vele opzichten is 2020 een bijzonder jaar geweest voor iedereen en ook voor onze club”, zo vervolg de preses.

Afgelasting

Al snel werd helder dat winterse boslopen, coopertests en ook de indoor in maart dit jaar van het programma moesten. Omdat het niet kan. „Veel leden missen het samen trainen. Zelfstandig de conditie op peil houden is een ding, maar het samen trainen motiveert en verbindt ons juist meer.” Gelukkig gaan voor de jeugd de trainingen wel door. „Hopelijk kunnen we in de loop van februari gefaseerd opstarten. Natuurlijk wordt er ook door ons gekeken naar wat we kunnen doen voor de leden vanwege gemiste trainingen. Hierover is ook overleg tussen de verenigingen in Steenwijkerland en Weststellingwerf en uiteraard andere atletiekverenigingen in Noord Nederland.”

Bij veel wedstrijden en evenementen ging op het laatste moment een kruis erdoor. „Er was al veel voorbereidend werk gedaan, en alle administratie daar omheen. Inschrijvingen werden afmeldingen.” Veel arbeid van clubmensen zonder een beloning daarvoor, oftewel een geslaagd evenement of wedstrijd. „Wel was het mogelijk om op kleine schaal clubwedstrijden te organiseren. Ook daarvoor moest veel extra werk worden verricht, om alles conform de corona maatregelen te kunnen organiseren.”

Loftrompet over trainers

Er werd en wordt ook veel gevraagd van de flexibiliteit van trainers. De voorzitter steekt daar de loftrompet over. „We begonnen nog met normale trainingen voor de leden, maar al snel waren er vanwege corona aanpassingen nodig. Welke leeftijdsgroepen mochten trainen, en onder welke voorwaarden? Hoe kunnen de loopgroepen ermee omgaan, hoe gaat het op de baan met meerdere groepen die gelijktijdig op de baan zijn en welke groep kan beschikken over welk materiaal?” Dat laatste omdat niet alles uitgewisseld mag worden tijdens trainingen. „Onze trainers hebben de zaken goed opgepakt.”

Organisatorisch zijn er in 2020 goede stappen gezet binnen Start’78. Zo zijn er meerdere vrijwilligers opgestaan die een structurele rol binnen de vereniging willen vervullen. „Ook zijn er binnen de verschillende commissies nieuwe mensen aan de slag gegaan. Er zijn ook meer juryleden en organisatoren van evenementen en wedstrijden.” En ook bestuurlijk zit er voortgang in. „Nieuwe mensen hebben aangegeven dat ze wel een bestuursfunctie willen vervullen. Ook zijn kaderopleidingen afgemaakt binnen het trainerskorps.”

Vrijwilligers nodig

Ondanks de ontwikkelingen zijn er nog steeds meer vrijwilligers nodig. Het nieuwe kalenderjaar is ook voor de atletiekfamilie die Start’78 heet in stilte begonnen. „Door de lockdown kunnen we niet voor alle leden trainingen verzorgen. Ook is de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgegaan.” Het bestuur van de atletiekvereniging is een virtuele ledenvergadering aan het voorbereiden. „De commissies zijn aan het werk en er is van alles in gang gezet om wedstrijden en evenementen voor te bereiden. Afhankelijk van de actuele situatie is er een risico dat we niet alles door kunnen laten gaan, maar als het mag en het logistiek op een veilige manier kan dan gaan we de draad weer snel oppakken.”