Gejuich en applaus voor erelid Edward Voorn van zwem- en poloclub Steenwijk'34

Poloër Edward Voorn voelt zich als een vis in het water bij Steenwijk'34. Foto: Steenwijk'34

Tijdens de laatste thuiswedstrijd voor het waterpoloteam van Steenwijk’34 werd Edward Voorn verrast door het bestuur. Nadat de teams startklaar lagen voor de eerste periode, werd het hele Steenwijker poloteam door de scheidsrechter naar de kant gedirigeerd.

Daar werd bekend gemaakt dat Edward Voorn is benoemd tot erelid van Zwem- en Poloclub Steenwijk’34. Edward had aangegeven dat hij na twintig jaar wilde stoppen met zijn vrijwilligerswerk in het bestuur en de waterpolocommissie. Hij kon niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering van 26 maart. Om die reden kwam het bestuur met de oorkonde en bloemen naar de plek toe waar Edward zijn grote waterpolopassie beleefd, oftewel zwembad De Waterwyck.

Tussen alle waterpoloërs kreeg een geëmotioneerde Edward de oorkonde uitgereikt. Edward heeft in de afgelopen twintig jaar alle taken binnen de waterpolocommissie wel vervuld. De laatste jaren als voorzitter en vaak in een combinatie met een aantal andere functies binnen de commissie. De duizendpoot van het waterpolo werkte het liefst achter de schermen. Zonder poespas en met veel toewijding. Daarmee is hij twintig jaar lang een onmisbare en belangrijke pion geweest voor Steenwijk’34. En voor het waterpolo in het bijzonder.

Gejuich en applaus

De benoeming tot erelid werd door de waterpololeden en hun tegenstander met gejuich en luid applaus ondersteund. Of het herenteam er extra inspiratie uit heeft geput voor de wedstrijd is moeilijk aan te geven. Er werd met 4-4-gelijk gespeeld tegen Triton Putten, huidige nummer drie van de competitie. Edward blijft poloën in het herenteam van Steenwijk’34 en blijft daarmee als doelverdediger een vaste waarde voor de club.

Nieuws

menu