SV Steenwijkerwold groeit tegen de stroom in

sv Steenwijkerwold groeit. Foto: archief René Wiegmink

Ledengroei voor een zaterdag- of zondagclub is zeer uitzonderlijk in de regio. De overgang van vv Steenwijk en vv Willemsoord van de zondag naar de zaterdagcompetitie was meer dan een teken aan de wand.

De zondagcompetitie zou het in alle opzichten afleggen ten opzichte van de zaterdagcompetitie. Een landelijk beeld. Maar bij sv Steenwijkerwold is dat beeld anders en is er zelfs sprake van groei van het aantal leden.

Nu 3 jaar geleden heeft sv Steenwijkerwold nieuwe doelen en keuzes gemaakt hoe het de toekomst tegemoet zou willen treden en die blijken heel goed uit te pakken. De eerste keuze was terug naar de basis: zoeken naar trainers met een clubverleden of uit Steenwijkerwold, Tuk en omstreken komen en dan pas verder kijken. De tweede keuze was terugkeren naar de 3de klasse met zondag 1 (voor vrouwen 1 was die doelstelling al eerder behaald). De derde keuze was het mannen en vrouwen voetbal versneld gelijkwaardig maken.

Twee club van Steenwijkerland

Dit heeft geresulteerd dat sv Steenwijkerwold in de voetbaljaargang 2021/2022 start met zes senioren herenelftallen en drie senioren dameselftallen en daarnaast twintig jeugdteams en vier 7x7-teams. Het ledenaantal zit rond de 630 en daarmee is sv Steenwijkerwold de 2de club in omvang in Steenwijkerland. Iets waar het bestuur trots op is.

Begin augustus worden de kantine en de sporthal aan Oldemarktseweg verfraaid met enorme geveldoeken die de sfeer en het gevoel van de club weergeven in samenwerking met Bijzonder Druk uit Steenwijk. Dit moet voor de eerste wedstrijden klaar zijn.

Nieuws

menu