Voorbereidingen gestart voor 20e editie sportverkiezingen. Kandidaten voordragen voor diverse categorieën

Sportverkiezingen Steenwijkerland 2020/2021. Winnaars en genomineerden op het podium. Foto: Wilbert Bijzitter

De voorbereidingen zijn gestart voor het twintigste Sportgala van Steenwijkerland, dat staat gepland voor woensdagavond 18 januari in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. De organisatie gaat ervan uit, dat het na de coronabeperkende maatregelen van de afgelopen twee jaren weer een ‘normale’ editie zal kunnen worden.

De afgelopen twee jaren kon er geen sportgala volgens de bekende formule plaatshebben en is er in februari van dit jaar een gecombineerde versie (met minder publiek) gepresenteerd, waarbij de prestaties van zowel 2020 (toen het gala niet kon doorgaan) als 2021 hebben meegeteld.

De organisatie van de sportverkiezingen is voor de twintigste achtereenvolgende keer in handen van het duo Han Evers en Henk Ymker. De regie wordt net als de negentien voorgaande keren verzorgd door Adri van Sleen. Presentator van het gevarieerde sportgala in de theaterzaal van De Meenthe is Jannes Mulder.

Zoals in de eerste achttien jaren van de verkiezing zullen tijdens de komende sportverkiezingen de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van het jaar 2022 bekend worden gemaakt. Iedereen kan vanaf nu kandidaten voordragen voor de diverse categorieën.

Tevens zal een sportambassadeur worden benoemd en een sportplusprijs worden toegekend aan een 50-plusser met in het oog springende prestaties. Bovendien zal een actieve vrijwilliger in het zonnetje worden gezet en wordt de Rein Gaal Bokaal uitgereikt aan een inwoner van Steenwijkerland, die een (eventueel niet NOC*NSF gerelateerde) opvallende sportieve prestatie heeft geleverd.

De bedoeling is, dat uit de diverse door het publiek voorgedragen kandidaten voor elke categorie drie nominaties worden bekendgemaakt. Dat zal in de laatste fase van december gebeuren. De eigenlijke verkiezing zal pas op 18 januari zelf plaatshebben door de jury, die eerder al naar aanleiding van de diverse voordrachten een aantal sporters en teams zal hebben genomineerd.

Deze jury bestaat uit hetzelfde vijftal als de afgelopen jaren het geval was, te weten Linda Wibbelink, Harry Dassen, Teun Boxum, Gerard Mintjes en Henk Ymker, die als voorzitter fungeert.

Sportkampioenen

Aandacht wordt eveneens besteed aan lokale sportkampioenen. Daarvoor komen in aanmerking in Steenwijkerland woonachtige sporters, die een podiumplaats hebben behaald tijdens een Europees of wereldkampioenschap dan wel een nationaal, provinciaal of regionaal kampioenschap. Zo’n prestatie kan natuurlijk ook in teamverband zijn geleverd. Bij aanmelding van kandidaten graag informatie over de kampioen(en) vermelden, zoals naam en adres van de (contact)persoon, het niveau van de prestatie, telefoonnummer en de naam van de vereniging of sportinstelling die de sporter of het team begeleidt. Alle aangemelde sporters zullen uiteraard worden uitgenodigd om op 18 januari aanwezig te zijn.

Aanmeldingen kandidaten kan via e-mail: sportsteenwijkerland@ziggo.nl.

Nieuws

menu