‘Gemeente moet rapport Oosterveen & de Groot negeren'. Omwonenden eisen handhavend optreden van gemeente voor geluid en stof bij IceBear

Onderdelen van het nieuwe doekenfilter werden vorige week naar binnen gehesen bij IceBear Foto Wilbert Bijzitter

De gemeente Steenwijkerland moet het rapport van Oosterveen & de Groot over IceBear naast zich neer leggen. Het rapport heeft geen enkele waarde, vinden omwonenden na het lezen.

De ernstige gezondheidsrisico’s en de reeds ontstane gezondheidsklachten bij omwonenden worden in het onderzoek weggewoven, terwijl de GGD in haar rapport over de situatie bij IceBear duidelijk wijst op de gevaren voor de volksgezondheid.

Andre Otten lid van de klachtencommissie IceBear is daarom woedend over de bevindingen uit het rapport van Bureau Oosterveen & de Groot dat hij eind vorige week in handen kreeg. „Wij zijn voornemens aangifte te doen bij het openbaar ministerie van de strafbare feiten die onze gezondheid bedreigen.”

„Ook willen wij een advocaat in de arm nemen om de gemeente te dwingen op te treden tegen IceBear en deze te sluiten totdat het een vergunning heeft en aangetoond heeft dat ze aan alle wetten voldoen. Wij zijn echt woedend dat wij zo behandeld worden en onze klachten van honderden zo niet duizenden mensen weggewuifd worden. ”

Uitstoot te hoog

De gemeten stofconcentratie die het bedrijf uitstoot is vele malen te hoog en de uitstoot van formaldehyde is zelfs tien keer hoger dan de wettelijke toegestane waarde, schrijft de GGD. ‘Op basis van de beschikbare gegevens constateren we een onwenselijke overschrijding van de emissies van zowel stof als formaldehyde op verschillende plekken in het proces, waarvan voor stof niet uit te sluiten is dat dit kan leiden tot milde gezondheidsklachten en hinder van stof en geur.’

De Omgevingsdienst IJsselland is optimistisch over het nieuwe doekenfilter dat deze week geïnstalleerd wordt bij IceBear en verwacht dat dit een afdoende maatregel is om aan de uitstootnorm te kunnen voldoen. De GGD is daar niet zeker van en adviseert nadrukkelijk om na ingebruikname van dit nieuwe doekenfilter de werkzaamheid hiervan door middel van metingen te verifiëren.

Geluidsnorm

Voor het geluid adviseert de GGD de geluidsnorm in de avond en nacht terug te brengen naar max 40 dBA. Dit kan de gemeente als eerste stap snel invoeren als maatwerk eisen aan de IceBear, vindt Otten. De GGD adviseert ook om meer aandacht te hebben voor de stress en hinder die de mensen ervaren. ‘Formuleer een duidelijke termijn waarop de overlast ten einde komt. Deze termijn moet uiteraard zo kort mogelijk, maar ook realistisch zijn zodat die in elk geval gehaald wordt. Communiceer deze termijn helder naar de omwonenden’, aldus de GGD.

De gemeente ziet op basis van de adviezen van het bureau Tauw en Oosterveen & de Groot geen reden om handhavend op te treden. De gemeente wil samen met IceBear tot een oplossing komen, schrijft ze in een ambtelijk stuk. ‘Wij zetten in op verbetering van de situatie; de overlast die de omgeving ervaart verminderen en de zorgen over de gezondheid wegnemen.’

Nieuws

menu