‘Oes Drente’ Steenwijk is na 68 jaar opgeheven, resterend saldo gaat naar voedselbank

Albert Bruggen en Geertje Westerbeek overhandigden het saldo van 260 euro aan Ilsemary Bruins (rechts).

Albert Bruggen en Geertje Westerbeek overhandigden het saldo van 260 euro aan Ilsemary Bruins (rechts). Foto: Aangeleverd

De vereniging ‘Oes Drente’, die in Steenwijk is opgericht in oktober 1954, is in februari 2023 opgeheven.

In 1954 werd de Johannes Postkazerne geopend, waar veel Drentse militaire gelegerd waren. De heren Lubbers en Santema kwamen op het idee een Drentse vereniging op te richten om de cultuur en het Drentse volkslied in ere te houden Er waren gemiddeld 20 van deze verenigingen in Nederland.

Het werd een levendige vereniging met heel veel activiteiten, zoals een toneelclub, busreisjes naar Drenthe en de bingo. De koffietafel werd elk jaar een hoogtepunt.

In de jaren 1990 waren er 100 leden, maar in de loop der jaren liep het ledenaantal terug naar 30 personen in 2023. Voorzitter Henk Oosterhof gaf te kennen dat hij om gezondheidsredenen wilde stoppen als voorzitter van ‘Oes Drente’. Bovendien waren op de bijeenkomsten gemiddeld nog maar 20 personen aanwezig, waarop is besloten de vereniging op te heffen. De laatste bijeen komst werd afgesloten met een gezellige middag met schetsjes en liedjes van ‘Tine van Tut’n’ met als afsluiting een buffet.

De vereniging heeft besloten dat het saldo dat over was te besteden aan een goed doel. Albert Bruggen en Geertje Westerbeek, hebben het saldo van 260 euro overhandigd aan de voedselbank in Steenwijk, waar het door Ilsemary Bruins in ontvangst is genomen.