‘Orange the World’ kleurt Markt in Steenwijk en toren in Blokzijl oranje

Burgemeester Rob Bats was in 2019 onder de indruk van de ‘Orange the World’expositie, die toen in het atrium van het gemeentehuis was. Marianne Weegenaar

De internationale campagne ‘Orange the World’ krijgt in de periode van 25 november tot en met 10 december volop steun van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente laat weten medestander te zijn in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne. Wethouder Trijn Jongman gaat donderdagmiddag 24 november de speciale Orange the World vlag hijsen voor het gemeentehuis.

Verder worden de fontein op de Markt in Steenwijk en de toren in Blokzijl in deze periode elke avond oranje verlicht. Daarnaast wapperen er dit jaar, naast de oranje vlaggen van OTW op de kerktoren in Steenwijk, ook vlaggen op de kerktorens van Blokzijl en Vollenhove. Ook wordt op diverse stoepen en straten in de gemeente Steenwijkerland het landelijke meldnummer 0800-2008 in oranje gespoten.

Oranje is de kleur van de dageraad: het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. De gemeente Steenwijkerland steunt de campagne Orange the World die door de Soroptimistenclub Kop van Overijssel wordt georganiseerd. De Soroptimistenclub is een wereldwijde organisatie van vrouwen die zich inzet voor de verbetering van de levens en positie van vrouwen en meisjes. De Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren.

Wereldwijde campagne

Orange the World (OTW) is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, die jaarlijks van 25 november (Internationale vrouwendag) tot 10 december (Dag tegen geweld tegen Vrouwen) plaatsvindt, en jaarlijks meer en meer bekendheid en aandacht geniet, ook in Nederland. In meer dan 100 landen worden in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht en worden debatten, lezingen, tentoonstellingen, en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

Het thema van de OTW-campagne voor 2022 is ‘preventie’. Iedereen, mannen en vrouwen, kan iets doen om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Middels de slogan ‘Ik ben #medestander Jij ook? nodigt de organisatie iedereen uit om #medestander te worden en zo onderdeel van de oplossing te worden in de strijd tegen geweld. Wil je ook #medestander worden? Kijk dan op www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge .

Programma

De Soroptimisten club de Kop van Overijssel is al een aantal jaren overtuigd # medestander en ambassadeur van de OTW-campagne in Steenwijkerland en heeft ook dit jaar weer, in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland, een interessant programma georganiseerd waar iedereen van harte wordt uitgenodigd om aan deel te nemen.

De officiële opening van de OTW-campagne vindt plaats op 24 november om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland, waarna de Orange the World vlag buiten wordt gehesen door wethouder Trijn Jongman, gevolgd door spreekster Ellen Rooijers, directeur-bestuurder van Stichting Veilig Thuis IJsselland. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De opening is gratis toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt.

Filmvertoning

Woensdag 30 november om 20.15 uur wordt in het Vestzaktheater van de Meenthe de film ‘Buiten is het Feest’ vertoond. Deze film over het leven van Karin Bloemen met hoofdrollen voor onder andere Georgina Verbaan, Abbey Hoes en Eelco Smits, laat zien hoe mensen geleidelijk aan verleid worden tot dingen die ze niet willen. Het laat zien hoe dicht bij ons dit kan plaatsvinden en wordt gedaan door mensen van wie we het niet verwachten.

Warner ten Kate, officier van justitie, geeft op dinsdag 6 december om 20.00 uur in het Vestzaktheater van de Meenthe een lezing over Vrouwenhandel. Hij wordt vergezeld door een ervaringsdeskundige, en neemt de aanwezigen mee in de de wereld van uitbuiting die nog steeds plaatsvindt zelfs in legale sector.

Kaarten

Op beide avonden worden in de foyer van de Meenthe ansichtkaarten van Bernardien Hubbers van Atelier Du Lac verkocht en daarnaast verpakte ‘heerlijkheden’ van Blooming Bakery, gemaakt door cliënten (slachtoffers van geweld) van hulporganisatie Fier te Leeuwarden. Kaarten zijn uitsluitend te verkrijgen via www.demeenthe.nl .

De opbrengst van de kaartverkoop en de verkoop van de producten in de Meenthe gaat naar hulporganisatie Fier en Kinderfonds MAMAS, de doelen voor 2022 van de Soroptimisten club de Kop van Overijssel.

Meer informatie over de campagne in Steenwijkerland is te vinden op Facebookpagina Orange the World - Soroptimistenclub De Kop van Overijssel | Facebook of kijk op www.orangetheworld.nl voor algemene informatie en achtergronden over Orange the World.

Nieuws

menu