‘Strijdbijl met Klaver over Welkooppand begraven belemmert de wethouder’

Alle raadsleden hebben dezelfde wens wat betreft het voormalige Welkooppand aan ’t Gedempte Diep: herontwikkelen. Maar er is nog altijd een juridische strijd tussen Klaver Vastgoed met de gemeente en bestaande supermarkten gaande, die volgens CPB aan een einde moet komen.

Het half gesloopte pand van de voormalige Landbouwbank en het voormalige Welkooppand.

Het half gesloopte pand van de voormalige Landbouwbank en het voormalige Welkooppand. Foto: Willem Braam

„De juridische machtsstrijd die in de afgelopen jaren gespeeld is met Klaver Vastgoed draagt niet bij aan een herontwikkeling van het Steenwijkerdiep zoals de inwoners dit graag zien”, stelt Tilko Gernaat van de CPB in een motie dinsdag tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2021-2025. „In Steenwijkerland wordt niemand gelukkig van het laten staan van een half afgebroken pand tussen een hoogwaardige woon- en verblijfsgebied en een herontwikkeld winkelgebied”, zo vervolgde hij.

Een motie van de CPB dinsdag om de strijdbijl te begraven en tot een overeenstemming over een voor beide passende invulling van het pand ging de meerderheid van de raad te ver. „Als we deze motie steunen dan krijgt de wethouder te maken met te veel belemmeringen. Maar het college krijgt van ons alle steun om deze situatie op te lossen”, zei Jan Vredenburg (CDA).

‘De ondernemer gijzelt de gemeente’

„De strijdbijl wordt niet door de gemeente gehanteerd, maar door de ondernemer”, zei Steven Bunt (PvdA). Dat stelde ook Miriam Slomp-Dekkers (VVD): „De ondernemer gijzelt de gemeente al jaren. Het college wil ook een integraal plan en ik hoop dat deze situatie niet lang voortduurt.” „Ik roep het college toch op om met elkaar het gesprek aan te gaan. Staat het college hiervoor open”, vroeg Emmy Elgersma (D66). Ronald van Vlijmen (GroenLinks) is helemaal klaar met Klaver. „Het gaat puur om speculatie en winstbejag bij deze ondernemer. Ten koste van de gemeenschap.”

André Bus (BGL) pleitte voor voortzetting van de herontwikkeling van de rest van het gebied (voormalige Rijkmans- en Edah-locaties). „Er zijn vorderingen en dan raakt het Welkooppand ook meer geïsoleerd. We moeten dit proces met deze motie niet doorkruisen. Dus eerst de rest van het gebied herontwikkelen.”

Vorderingen herontwikkeling

De herontwikkeling van ’t Gedempte Diep vordert gestaag en bereikt een nieuwe fase, zei wethouder Bram Harmsma. „Na de ondertekening van de contracten en het (deels) afronden van de juridische procedures worden er nu belangrijke vervolgstappen gezet. Stappen die strategische kansen bieden voor de binnenstad van Steenwijk.”

Wethouder Bram Harmsma: „De recente ondertekening van de contracten met de aanwezige supermarkten maakt een forse doorontwikkeling van het gebied mogelijk. Naast de uitbreiding en verplaatsing van de bestaande supermarkten staan we voor de opgave om de ruimtelijke kwaliteit voor ’t Gedempte Diep fors te verbeteren. Het gebied moet verbonden worden met de historische binnenstad en het park Rams Woerthe en moet de ‘kop’ van het Steenwijkerdiep worden als entree over het water.”

Binding met station

„Daarbij ligt er ook een natuurlijke binding met het intercitystation Steenwijk, dat wordt getransformeerd naar een belangrijke toegangspoort. Van hieruit kan op vele manieren de binnenstad en het Nationaal park Weerribben-Wieden bezocht worden. Met de provincie Overijssel willen we financiële afspraken maken om deze kwaliteitsimpuls via de strategische investeringsagenda uit te kunnen voeren”.

Voorbereidingen

Voor ’t Gedempte Diep zijn nu de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan. Ook wordt een inrichtingsschets voor het openbaar gebied opgesteld. Dit alles zal de komende maanden in nauw overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers gaan plaatsvinden. Hiervoor is een participatietraject opgesteld.

Tekst gaat onder foto verder


Welkooppand

Over het Welkooppand zei Bram Harmsma: „We nog altijd de ambitie om tot een integrale ontwikkeling te komen. En ja, we staan open voor gesprekken om tot een passende invulling te komen. Maar onlangs heeft Klaver beroep aangetekend.”