‘Weer belangenverstrengeling IceBear’. Huisadvocaat van gemeente blijkt ook belangen fabriek te behartigen

De soap rond biomassacentrale en palletblokjesfabriek IceBear in Steenwijk duurt voort en het dossier wordt alsmaar dikker. Weer wordt er belangenverstrengeling verweten.

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk.

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk. Foto: Wilbert Bijzitter

De fractie van Veur Elkaar vroeg in maart dit jaar een interpellatiedebat over IceBear aan in verband met stof-, geluids- en stankoverlast van de fabriek. Het college van burgemeester en wethouders gaf toen aan duidelijkheid te willen geven rondom de meldings- of vergunningsplicht van het bedrijf. Hiervoor heeft het college een onafhankelijke partij, huisadvocaat Nysingh uit Zwolle, om juridisch advies gevraagd.