‘Welke invulling krijgt Welkooppand?

Sieb van der Laan

Steenwijk - „Welke invulling krijgt het voormalige Welkooppand aan ’t Gedempte Diep in Steenwijk? Woningbouw, detailhandel of is het nog altijd bestemd voor een supermarkt?”

Dat vraagt Emmy Elgersma van D66 aan het college van burgemeester en wethouders. „Want lange tijd was het de bedoeling dat in het Welkooppand een supermarkt gevestigd zou worden. Ook de Lidl zou aan het Steenwijkerdiep gevestigd worden zodat de wijk aan de andere zijde van de Tukseweg een volwaardige woonwijk zou zijn. Het Steenwijkerdiep zou een concentratie van supermarkten worden. Met uitzondering van het pand de (voormalige) De Gouden Engel. Jarenlang was dit het plan en het leek een goed plan. Het is voor D66 en veel inwoners onbegrijpelijk waarom van dit plan is afgeweken”, zegt Elgersma

Onbegrijpelijk

„De verantwoordelijk wethouder in de vorige collegeperiode heeft bevestigd dat de gemeente er met de eigenaar van het Welkooppand en met de overige ondernemers ‘uit’ was. In het Welkooppand zou volgens hem een supermarkt gevestigd worden. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom de gemeente willens en wetens (de raad is daarover in 2020 geïnformeerd) om het Welkooppand heen is gaan ontwikkelen”, vervolgt ze.

Andere voorwaarden

„In reactie op schriftelijke vragen van D66 heeft het college geantwoord dat de partijen aan het Steenwijkerdiep onder dezelfde voorwaarden mogen ontwikkelen. En die voorwaarden houden in dat er supermarkten gevestigd mogen worden. Tot onze grote verbazing bleek uit het persbericht van 11 december 2020 van de gemeente dat de huidige wethouder wil dat er woningen in het pand van de Welkoop komen. Al die jaren is er overleg gevoerd over een supermarktlocatie en nu wil de gemeente woningen. De eigenaar van het Welkooppand krijgt daardoor andere voorwaarden opgelegd.”

Welke invulling?

Bovenstaande roept bij D66 vragen op. „Welke invulling moet de eigenaar van het Welkooppand het pand geven van uw college? Mag de eigenaar van het Welkooppand het gebouw verbouwen tot supermarkt of een andere vorm van retail/detailhandel? Zo nee, waarom niet? En welke consequenties kan dat hebben voor de ontwikkeling van het perceel in de zin van verdere vertraging?”