Actiegroep 'Stop Overlast IceBear Steenwijk' overhandigt petitie. 'Maak met onmiddellijke ingang een einde aan de overlast'

Actiegroep 'Stop Overlast IceBear Steenwijk' biedt de petitie aan burgemeester Rob Bats aan.

Actiegroep 'Stop Overlast IceBear Steenwijk' biedt de petitie aan burgemeester Rob Bats aan. Foto: Martijn Bijzitter

Marc Dooijeweerd van de actiegroep ‘Stop Overlast IceBear Steenwijk’ overhandigde dinsdagavond voorafgaande aan de raadsvergadering in Steenwijkerland een petitie aan burgemeester Rob Bats.

Hij deed dat vergezeld gaan van enkele woorden: „Namens 539 zeer verontruste burgers en ondernemers, die zich elke dag zorgen maken over de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast, die veel moeten hoesten, verkoudheid, hoofdpijn en slechte nachtrust, bied ik deze petitie aan. Ik dring er nogmaals op aan om met grote spoed en prioriteit de GGD een onderzoek te laten doen naar de gezondheidsklachten en een meldpunt in te stellen. Maak met onmiddellijke ingang een einde aan de overlast.’‘

Daarnaast heeft de CPB-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Tilko Gernaat van de fractie: „IceBear schrijft op haar website: ‘ondernemen moet in onze ogen niet alleen commercieel gewin zijn. Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld voor toekomstige generaties.’ En van die betere wereld willen de omwonenden van de biomassacentrale aan de Dolderweg graag genieten maar dan wel op een andere wijze dan Icebear nu met de omwonenden omgaat.”

Duidelijkheid nodig

„IceBear, een bedrijf dat staat voor een circulaire economie met een Scandinavisch tintje. Maar ook een bedrijf dat zich absoluut niet realiseert welke overlast de omgeving ervaart van hun bedrijfsvoering en welke zorgen omwonenden hebben over hun gezondheid. Het wordt hoog tijd dat omwonenden duidelijkheid verkrijgen over eventuele gezondheidsrisico’s die zij lopen”, vervolgt Gernaat.

Er zijn voor de zomervakantie metingen naar luchtkwaliteit, geluidshinder en stof gedaan, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. „Op welke wijze gaat u de omwonenden garanderen dat u in samenwerking met de Omgevingsdienst IJsselland handhavend zult optreden, als IceBear de normen overtreedt en daarmee een bedreiging vormt voor de gezondheid van de omwonenden?”, vraagt de fractie aan het college van burgemeester en wethouders.